DLF Lønnsundersøkelse

Årets lønnsundersøkelse er avsluttet. Som tidligere vil de bedrifter som bidrar med data inn til undersøkelsene også får ta del i resultatene gjennom anonymiserte rapporter.

Omfang

Lønnsundersøkelsen omfatter til sammen 9 stillingskategorier, som dekker KAM- og salgsfunksjoner samt marketing, innenfor både dagligvare- og storhusholdningskanalene. Dette er den eneste lønnsundersøkelse som er spisset inn mot vår bransje, og tilbakemeldinger fra medlemmer er at det er et nyttig verktøy.

Svarfrist

Svarfrist er fredag 5. mai. Benytt dere av muligheten til å få oppdaterte tall fra bransjen. Rapportene vil være klare i annen halvdel av mai.

Spørsmål om DLF Lønnsundersøkelse kan rettes til John Aas, e-post john.aas(a)dlf.no eller mobil 91591498.