DLF Kompetanseprogram – Påmeldingsfrist 8. august

Hvem i din bedrift kan ha nytte av salgsfremmende kompetanseheving? Med svært gode erfaringer fra tidligere års kull inviterer vi nye deltakere til DLF Kompetanseprogram med oppstart høsten 2016. Endelig påmeldingsfrist er 8. august.

Programmet er utviklet av DLF, med faglig regi fra BI Handelshøyskolen. Erfaringer viser:

  • Svært gode tilbakemeldinger fra 100 over studenter
  • 30 medlemsbedrifter har gitt sine ansatte denne muligheten
  • Godt fornøyde arbeidsgivere
  • Gode eksamensresultater

Studiet:

Disse resultatene forteller oss at DLF Kompetanseprogram har funnet sin plass i bransjen. Det er et unikt og spesialtilpasset tilbud til DLFs medlemsbedrifter.

Studiet gir 15 studiepoeng og kjøres som 6 to-dagers samlinger fordelt på høst og vår. Prosjektoppgaven er lagt til vårsemesteret, slik at arbeidsmengden er tilpasset studentenes hverdag.

Det er satt et tak på maksimum 35 deltakere. Dette sørger for at undervisningen foregår med tett dialog mellom forelesere og klasse/studenter, og ivaretar mulighetene til at hver og en kan løfte inn relevante hverdagseksempler inn i forelesningene.

Faglig innhold:

DLF Kompetanseprogram bidrar til styrket salgs- og kategoriarbeid – drevet av merkevarer:

  • Økonomistyring / Lønnsomhet / Forretningsanalyse / Forhandlinger
  • Salg og salgseffektivitet / KAM / Kontraktsforhandlinger
  • Merkevareledelse og Forbrukeratferd

Hvem passer studiet for?

Studiet er tilpasset hverdagen til bransjemedarbeidere som er engasjert i oppgaver knyttet til det faglige innholdet beskrevet ovenfor. Derfor erfarer vi stor spredning  i teoretisk og praktisk bakgrunn blant studentene. I tillegg til dagligvarekanalen, har vi også studenter som arbeider mest med storhusholdnings- og KBS-kanalene.

Har du spørsmål?

Kontakt DLFs Organisasjonssjef John Aas, på tlf.: 915 91 498.

Påmeldingsskjema finner du her:

Mer informasjon om studiet kan du finne her.