DLF Kompetanseprogram på BI 2023/24


Hvordan øke bransjens verdiskapning og styrke kategoriarbeidet?

Med økende behov for å styrke merkevarens posisjon og øke kompetansen i et stadig mer krevende marked, har DLF i samarbeid med BI utviklet et skreddersydd kompetanseprogram for vår bransje.

Vi starter opp det 9. kullet av DLF Kompetanseprogram i september!

Påmelding

mlinger høsten 2023:

Første samling grunnmodul er 11.-12.september.

Praktisk informasjon om kompetanseprogrammet, oppstart og påmelding til fordypningsmodulene sendes de som har meldt seg på i august.  Ta kontakt med John Ole Skeide  om du har spørsmål.


DLF Kompetanseprogram:

  • Er utviklet spesielt for våre medlemsbedrifter i samarbeid med BI – for at de skal styrke sine ansattes salgs- og kategoriarbeid, og bygge viktig nettverk i bransjen
  • Er spisset mot kategoriinnsikt, kategoriutvikling og styrking av salgs- og kategoriarbeidet
  • Programmet gjennomføres over tre samlinger på høsten og tre samlinger på våren ved Handelshøyskolens BI – Campus Oslo.
  • Undervisningen består av forelesninger og samlinger med bransjerelaterte cases.
  • Merkevareledelse og forbrukeratferd (høst)
  • Økonomistyring og Lønnsomhet (vår)
  • Nytt for 2023/24 fordypningsmoduler (høst/vår)

Vi oppfordrer våre medlemmer til å benytte seg av den unike muligheten til å bygge ekstra kompetanse på BI, skreddersydd for bransjen.

Er dette noe for deg eller en kollega?

Ta kontakt med markedsdirektør John Ole Skeide  hvis du har spørsmål om programmet.


Hvem kan delta?

Foruten KAM og medarbeidere innen salg og kategoriledelse, er studiet også relevant for de som ikke har direkte salgs- eller kategoriutviklingsansvar, herunder medarbeidere innen kommunikasjon, logistikk, marked, produktledelse med flere. Bedriften avgjør selv antall og hvem de ønsker å styrke kompetansen til, for eksempel med- arbeidere med stort potensial som man ønsker skal utvikle seg for å forbli i bedriften. Programmet er eksklusivt for DLFs medlemsbedrifter.

Programmet har fått særdeles gode tilbakemeldinger fra over 190 bransjekolleger gjennom 8 kull som har gjennomført programmet. Forelesere er hovedsakelig fra BI supplert med relevante bidragsytere fra bransjen.


Kostnader

Pris grunnmodul (høst + vår): kr 40 000,-
Pris per fordypningsmodul: kr 8 000,-.

I tillegg påløper kostnader til undervisningsmateriell og evt. kostnader ifm. reise og overnatting.

Påmelding til fordypningsmodulene kommer senere.