DLF Forum med generalforsamling 2019

Vi har gleden av å invitere til DLF Forum med generalforsamling i  Dagligvareleverandørenes forening (DLF) og Dagligvareleverandørenes servicekontor (DLS),

tirsdag 23. april kl 16:00, Hotel Continental  (Stortingsgata 24).

Foreløpig program:

Kl. 16:00 DLF Forum med generalforsamling:

  • DLF / DLS Generalforsamling 2018
  • DLF i 2018 og strategi for året som kommer
  • DLF Forum – vi kommer tilbake med informasjon om program

(DLF Forum og generalforsamling er gratis, men krever påmelding)

Kl 19:00 Middag

(Informasjon om pris og påmelding kommer)

Det er av stor betydning at alle medlemsbedriftene er representert på generalforsamlingen, enten ved hovedkontakt eller annen som får fullmakt (som må medbringes og leveres ved registrering) av hovedkontakten til å representere bedriften. Det er ingen begrensning på antall deltakere fra hver bedrift og dette er en fin mulighet til å møte bransjekolleger.

DLF Forum med generalforsamling er kun for ansatte i DLFs medlemsbedrifter.

Klikk her for mer informasjon om DLF/DLS Generalforsamling.

Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter