Angrepet på Ukraina

Krigen i Ukraina får konsekvenser for forsyningskjeder og beredskap i en rekke land, -også Norge.

Mange av DLFs medlemmer er berørt. DLF følger saken og har dialog med norske myndigheter.

Nyttig informasjon:

Regjeringen.no

Tiltak for håndtering av cyberhendelser

Mattilsynet.no

Dsb.no

Dsa.no

 

Spørsmål eller innspill

Verdikjededirektør Thomas Weihe | thomas.weihe(a)dlf.no | tlf. 913 84 624