DLF Høstmøte: Aktørene blir feitere og latere

Geir Olav Opheim, CEO Iceland Mat AS på DLF Høstmøte 21.oktober. Foto: Kilian Munch / DLF

Iceland-sjef Geir Olav Opheim avfyrte en salve til hele dagligvarebransjen med tilhørende tilsynsmyndigheter under DLF Høstmøte 2021. Han mener Lov om god handelsskikk på langt nær er nok, og mener aktørene i bransjen blir både feitere og latere.

– Jeg mener det mangler konkurranse i dagligvaremarkedet. Det er smalt utvalg og høye priser, sa CEO Geir Olav Opheim i Iceland da han holdt innlegg under DLF Høstmøte.

Til stede i salen var direktører fra de store kjedene, fra en rekke leverandører og fra både Dagligvaretilsynet og Konkurransetilsynet.

Iceland er en liten kjede-aktør i den norske dagligvarefloraen, og Opheim har ved flere anledninger uttalt seg kritisk til mulighetene en liten kjede har for å etablere seg i Norge.

Utnytter reglene

Opheim viser til det norske tollvernet, som han påpeker er satt opp for å beskytte det norske landbruket.

– Det er bare en tredjedel av sortimentet som er beskyttet av tollvernet. Jeg mener aktørene har utnyttet disse reglene, og i dag ser vi dessverre smalt sortiment og lave priser som resultat av det, sa Opheim.

Feite og late

– Norske aktører, både på leverandør- og kjedesiden, blir bare feitere og latere og latere, sa Opheim.

Når en tredjedel av sortimentet er beskyttet av tollvernet, er resten av sortimentet ikke beskyttet.

– Likevel ser vi at prisene i Norge er mye høyere enn vi ser ute i Europa. Hvorfor er det sånn? Jeg tror det er sånn fordi de tre dagligvarekjedene og de store leverandørene lever godt under beskyttelsen av tollvernet. Alt ligger til rette for at priser og marginer sakte, men sikkert går oppover, sa Opheim.

Mangler kraft

Han oppfordret samtidig konkurransemyndighetene til å gå tøffere til verks. Han la til slutt til at han mener Lov om god handelsskikk ikke er i nærheten av nok til å få orden på de problemene han viser til.

– Det er en ny kardemommelov. Jeg tror ikke det er sterk nok lut, sa han.


Andre saker fra DLF Høstmøte 2021: