DLF Høstmøte: Stusser over at kjedene kopierer

Tor Erik Engebretsen, direktør Dagligvaretilsynet på DLF Høstmøte 21. oktober. Foto: Kilian Munch /DLF.

Dagligvaretilsynets direktør Tor Erik Engebretsen er klar på at tilsynets hovedoppgave er å bidra til effektive forhandlinger. Han advarte samtidig kjedene mot å kopiere leverandørenes merkevarer da han snakket under DLF Høstmøte 2021.

– Lov om god handelsskikk har det vært diskusjon om en stund. I fjor ble den vedtatt, og det ble etablert et nytt dagligvaretilsyn. Mange var godt forberedt, og loven hadde på mange måter begynt å virke før den var vedtatt, sa direktør Tor Erik Engebretsen i Dagligvaretilsynet.

– Dette er ingen konkurranselov. Vi skal bidra til at det blir mer effektive forhandlinger, som en forutsetning for rimelige priser og godt utvalg, la han til.

Vil være i dialog

– Vårt primære virkemiddel er at vi er dialogorienterte. Vi kan gi forbud, tvangsmulkt og overtredelsesgebyrer. Men det er ikke der vi begynner. Vi vil være i dialog, og jo raskere vi løser en floke, jo bedre er det, understreker Engebretsen.

Så langt har tilsynet blitt kontaktet av mange ulike leverandører, både DLF-medlemmer, mindre leverandører som ikke er medlemmer og mindre leverandører av kjedenes egne merkevarer (EMV).

– Det som er kjennetegnet ved en henvendelse, er at de ønsker å ordne opp selv først, og det er bra. Uansett er det viktig for oss at vi får informasjon om det som skjer der ute. Da kan vi bygge opp en erfaringsbase og få større kompetanse, sier han.

Ingen varsler om trusler

Han sier henvendelsene handler om god handelsskikk, det er noen angående krav til opplysninger, mens de færreste klagene går på svinn og kundereklamasjoner.

– Det er også gledelig at det ikke er noen som har rapportert noe om trusler ennå. Det er selvsagt skremmende å kunne miste en kontrakt, uten at det er en trussel slik det defineres av loven, sier tilsynsdirektøren.

Det hyppigste temaet er EMV og Joint Marketing-avtaler (JM). Prisøkninger dukker også opp som et tema, der det ofte kreves svært detaljerte opplysninger om leverandørenes egne kostnadsøkninger.

Advarer

– Kjedene har blitt dyktige på å lage gode egne merkevarer, men spørsmålet er om de er dyktige nok. Det jeg stusser litt på er at når kjedene har blitt så gode til å drive merkevarebygging som de har blitt, så hvorfor kopierer de så mye? Lov om god handelsskikk har også et vern mot etterligninger, sier han.

Avslutningsvis trekker han frem at tilsynet foreløpig er tynt bemannet og at det tar tid før den varslede undersøkelsen om samarbeidsklimaet mellom kjeder og leverandører kommer. Men når den først kommer, skal den være et årlig barometer.


Andre saker fra DLF Høstmøte 2021: