DLF Høstmøte: Konkurransetilsynet varsler veileder om prisforskjeller

Lars Sørgard direktør i Konkurransetilsynet på DLF Høstmøte 21. oktober. Foto: Kilian Munch / DLF

Direktør Lars Sørgard i Konkurransetilsynet fortalte DLF Høstmøte om hvordan tilsynet tenker når de gjør sine vurderinger om prisdiskriminering. Han varsler at det kommer en veileder om prisdiskriminering om kort tid.

– Det er høy konsentrasjon i kjedeleddet, det er høy konsentrasjon på grossistleddet, og det er store leverandører. Derfor var det viktig med en stortingsmelding, åpnet Lars Sørgard med da han snakket til forsamlingen som var samlet i Tønsberg 21. oktober.

Han trakk først frem stortingsmeldingen med sine 16 vedtak.

– Det er mange gode krefter som har tenkt på hva vi kan gjøre, og det ligger i denne meldingen, sa han.

Tilsynet får retning for hvilke vedtak de skal følge opp av sitt eget departement Nærings- og fiskeridepartementet. Tilsynet har fått beskjed om å følge opp på en egnet måte.

– Vi skal gjøre det ved hjelp av våre virkemidler, og målestokken er hvordan forbrukerne påvirkes, sa Sørgard før han påpekte at Konkurranseloven ikke er endret.

Kartlegging offentliggjøres

Oppfølgingen av stortingsmeldingen, altså Stortingsmelding 27 om Dagligvare og konkurranse – kampen om kundene, som fikk klare vedtak fra Stortinget 2. februar i år, foregår i området markedsovervåkning og fremme av konkurranse.

Underveis i arbeidet med å kartlegge prisforskjeller i bransjen i Prosjekt Dagligvare har  Konkurransetilsynet fulgt tre ulike spor, med etterforskning, karlegging av forskjeller og å finne årsaker til forskjeller.

– Vi offentliggjør ikke resultatet av kartleggingen av prisinformasjon. Dette er noe av det mest hemmelige bedriftene har, så vi er forsiktige med hvordan vi presenterer det. Det er ikke sånn at vi ikke skal si noe, men vi må balansere det som sies, sa Sørgard.

Veileder kommer

Han forklarte deretter at tilsynet arbeider med en veiviser om prisdiskriminering og at den vil vise til eksisterende lov, forskrifter, rettspraksis og juridisk økonomisk teori.

– Stortinget er opptatt av prisdiskriminering, og har ett vedtak om det, selv om Konkurranseloven ikke er endret. Vi skal lage en generell veileder som skal gjelde for alle markeder, utdypet han.

Han påpekte at det ikke finnes noe generelt forbud mot prisdiskriminering, og at spørsmålet hele tiden vil handle om hvorvidt adferden er egnet til å skade eller vri konkurransen. Det er ikke opplagt når prisforskjeller blir ulovlig.

– Det er ikke noe krav om at identiske produkter som selges til ulike kjøpere skal ha lik pris, men ytelsene må være sammenlignbare. Vi må alltid vurdere om konkurransen mellom aktørene blir skadelidende, sa tilsynsdirektøren.

Hva er ulovlig?

Kortversjonen av det han trakk frem som mulig ulovlig prisdiskriminering er at når forhandlingene på kort sikt fører til økte innkjøpspriser, kan det være konkurranseskadelig. På lang sikt kan ulike innkjøpspriser føre til at noen går ut av et marked, eller at andre ikke etablerer seg.

– Da kan det være ulovlig, sa han.

– Det er viktig og riktig med en rekke tiltak i dagligvaremarkedet og at innkjøpspriser fortsatt er i fokus. Vi skal fortsette å kartlegge. Konkurranseloven gjelder, og veilederen som kommer vil gjelde. Om vi får mistanke om at det er brudd på Konkurranseloven, er vi villige til å åpne etterforskning, avsluttet han.


Andre saker fra DLF Høstmøte 2021: