2024: Hold av datoene!

Mandag 29. april kl. 16:00:

DLF/DLS Generalforsamling, Hotel Continental

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i april. Samme dag har vi DLF Forum med eksterne foredragsholdere som setter fokus på marked, konkurranse og rammebetingelser. Arrangementet er en viktig del av foreningens arbeid for medlemsbedriftene. Det er faglig inspirerende og en sosial møteplass for medlemmene.

Vi oppdaterer fortløpende informasjon om programmet og påmelding her.

 


Torsdag 17. oktober kl. 10:00 – 23:00

DLF Høstmøte

DLF Høstmøte arrangeres hvert år og er den viktigste møteplassen for lederne i dagligvare- og serveringsbransjen, leverandører og handel.

Faglige foredrag og prisutdelinger blir til sammen en innholdsrik fagdag og en unik møteplass, som avrundes med festkveld med gode bransjekollegaer og utvalgte gjester.

Vi oppdaterer fortløpende informasjon om programmet og påmelding her.