Skjerpede krav til bruk av avansert pakkseddel

Nå har både COOP, REMA og ASKO tilrettelagt sine systemer, slik at leverandør kan sende samme EDI Pakkseddel nivå 4 for eksponeringsenheter til disse kundene. STAND har som mål at dette blir implementert av partene i løpet av 2019.

EDI Pakkseddel nivå 4Norsk dagligvarebransje ligger i det europeiske tetsjiktet hva gjelder samhandling og utveksling av elektroniske handelsdokumenter. EDI ordre, -ordrebekreftelse, -pakkseddel og -faktura er godt etablert. Bransjen har lenge hatt ambisjon om å utvide bruken av avansert pakkseddel (Pakkseddel nivå 4) på eksponeringsenheter.  Aktører som har tatt dette i bruk opplever mer effektiv varehandel og bedre sporbarhet.

En forutsetning for videre utrulling har vært at alle kjedene kan ta imot samme meldingsformat. Før oppstart EDI Pakkseddel nivå 4 bør det gjøres en avtale med kjedene om tidspunkt for når dette skal tre i kraft.

For tekniske spørsmål, kontakt Seniorrådgiver EDI Jan Frode Aspevik i GS1 Norway.

Les mer om pakksedler  i STAND Leveranse.