Regjeringen lanserer nytt forslag om innkjøpspriser

Regjeringen har lansert et nytt forslag om en forskrift som skal forby konkurranseskadelige forskjeller i innkjøpspriser i verdikjeden for mat og dagligvarer. DLF har vært tydelige på at en slik forskrift ikke er nødvendig og vil gå grundig gjennom det oppdaterte forslaget.

Næringsministeren foreslår ny forskrift

På Dagligvareseminaret fredag 15.desember lanserte næringsministeren et nytt forslag til en forskrift som skal regulere innkjøpsbetingelser. Forbudet skal bidra til å gjøre det lettere for små og nye dagligvareaktører å etablere seg i markedet.

Konkurransen i dagligvarebransjen er ikke god nok. Markedene domineres av noen få store aktører, og det er krevende for nye aktører å etablere seg. Få aktører har kontroll over sentrale deler av verdikjeden; butikkene, grossistene og til dels produsentene. Regjeringen foreslår nå at grossister og leverandører ikke skal kunne utnytte sin relative markedsmakt overfor små dagligvarekjeder, sier næringsministeren Jan C. Vestre på departementets hjemmeside.

I den første høringsrunden møtte forslagene massiv motstand mot forslaget, både fra bransjeaktørene, flere uavhengige fagmiljøer og Konkurransetilsynet. DLF hadde et tydelig budskap; nemlig at det ikke er behov for en slik forskrift. Den vil kunne føre til en rekke uheldige konsekvenser som blant annet økt andel EMV og økte forbrukerpriser. I tillegg ville forskriftsforslagene kunne være i strid med EØS-lovgivningen. Les hele vårt høringssvar her. 

DLF Partner Arntzen de Besche har gjort en foreløpig vurdering av den foreslåtte forskriften. Notatet finner du her.

Innspill ønskes

Høringsfristen er satt til 9.februar og DLF skal selvsagt bidra inn til Nærings- og fiskeridepartementet i denne saken. Vi skal behandle det nye forslaget grundig, samt innhente en juridisk vurdering. Det er viktig for oss å forankre våre innspill i hele medlemsorganisasjonen, og vi oppfordrer våre medlemmer til å spille inn mulige konsekvenser av en slik regulering.

John Ole Skeide
Tlf: 920 34 567
E-post: john.ole.skeide (a) dlf.no