NLP – 15 år med miljøvennlig gjenbruk

Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) fyller 15 år!

NLP ble etablert juni 2006, med driftsstart 1. oktober 2007. Bakgrunn for etableringen var et felles ønske om å effektivisere pallehåndteringen i dagligvarebransjen. Selskapet eies 50% av DLS/DLF og 50% av dagligvarekjedene gjennom Dagligvarehandelens Miljøforum AS (DMF).

NLP tilbyr i dag et bærekraftig gjenbrukssystem for plastpaller og plastkasser, samt at de håndterer EUR-pallene (trepaller) i bransjen. Deres IT-løsninger er spesialutviklet og fremstår som en sentral del av virksomheten. Selskapet har i dag en betydelig markedsandel, og kostnadene forbundet med håndtering av lastbærere i bransjen er betraktelig redusert.

«Det er fantastisk å se hvilke resultater som kan oppnås gjennom bransjesamarbeid!» sier Verdikjededirektør Thomas Weihe i DLF.  Han deltok aktivt i forarbeidet og etableringen av NLP, og har siden bidratt i selskapets styre. Bare i år vil det gå over 25 millioner paller og kasser gjennom NLPs systemer.  «Vi har bygget sten på sten, og takket være flinke og dedikerte medarbeidere fremstår NLP i dag som et suksess case hvor økonomi og bærekraft går hånd i hånd. LCA analyser dokumenterer hhv. 31% og 56% reduksjon i CO2 utslipp ved å benytte NLPs plastpall og plastkasse fremfor trepall og engangsemballasje i papp. Samtidig er løsningen gunstigere økonomisk enn å operere utenfor NLP. I tillegg er bransjenytten formidabel; NLPs tjenester kan sikre full sporbarhet, redusert matsvinn, og ellers bidra til stabil vareforsyning i en for tiden ustabil verden.» avslutter Weihe.

NLP har oppnådd mye siden oppstart:

Integrert del av dagligvarebransjens verdikjede

NLP har daglig ca 150-200 lastebiler på veien som enten leverer eller henter lastbærere (paller og kasser) hos industrien eller grossistene. For en effektiv og mest mulig bærekraftig drift jobber NLP hele tiden med å matche hente- og leveringsoppdrag lokalt slik at lastbærerne transporteres kortest mulig distanse.  Samtidig må NLP være 100% leveringsdyktig på lastbærere til enhver tid.

Leverer kasser til frukt & grønt kategorien

Ved årsskiftet startet NLP opp et samarbeid med Euro Pool System om å vaske, transportere og håndtere frukt & grønt kasser. Disse brukes av norske og utenlandske frukt & grønt-produsenter som leverer produkter til Coops butikker.

Et sirkulært selskap

Gjennom vask og reparasjoner sørger NLP for gjenbruk av plastpaller og plastkasser gang etter gang. Bare i fjor hadde de en gjenbruksgrad på 99,8% for sine lastbærere.  I 2010 startet de med plastpaller og i 2012 med plastkasser.  Plastkassene brukes istedenfor D-pak i kartong av flere aktører i bransjen i dag.

Plastpaller og trepaller

Tilgang på trevirke har gått betydelig ned etter invasjonen i Ukraina. Dette har ført til mangel på trepaller i Europa og at prisen på trepaller har gått betydelig opp.  Med NLP plastpaller blir vi i Norge i stor grad skjermet for disse problemene. NLP bidrar også til at det er balanse mellom trepaller som kommer inn til Norge via import, og behovet for trepaller som bransjen har.


Aktuelle saker:

DLF og NLP

NLP hjemmeside