GS1 Norway styrker dagligvaresatsningen i Norge

Renate Arntsen er nyansatt Industry Development Manager (IDM) for Dagligvarer i GS1 Norway, og skal bidra til et enda bedre samarbeid i bransjen.

Som IDM Dagligvare i GS1 Norway har Renate blant annet fått i oppgave å tilrettelegge for ytterligere satsning på digitalisering av dagligvarebransjen i Norge. Tobarnsmoren, som er bosatt på Strømmen utenfor Oslo, har 19 års fartstid i bransjen, sist som kampanjesjef for Coop Norge SA.

Renate begynner i GS1 Norway for å bidra til økt bruk og synliggjøring av GS1 sine standarder, og hvordan man identifiserer, fanger og deler data i bransjen.

Renate Arntsen, GS1 Norway AS

Renate Arntsen, GS1 Norway AS. Foto: GS1

Etter å ha jobbet i dagligvare i mange år har jeg erfart viktigheten av å ha korrekte masterdata, satsning på EDI, og å kunne spore alle produkter gjennom hele verdikjeden. Dagligvarebransjen i Norge er kommet langt, ikke minst gjennom det bransjesamarbeidet man har gjennom STAND, hvor GS1’s standarder har en sentral rolle.

Jeg håper på å bli en god støttespiller som kan bringe bransjen enda tettere sammen, samt også å være en brobygger over til andre bransjer, – sier Renate Arntsen.

GS1

GS1 har sitt utspring fra dagligvarebransjen, og selv om GS1 standardene utgjør fundamentet for effektiv logistikk, salgsdata og sporbarhet, er det fortsatt flere områder hvor bruk av GS1 standardene kan gi forbedringer.

-Jeg er sikker på at Renate med sin erfaring og sin positive pågåenhet, vil jobbe med bransjen på områder hvor blant annet bærekraft, miljø, nye forbrukerbehov, nye reguleringer og nye teknologiske muligheter stiller krav som bransjen må ta et aktivt forhold til. Det er i dette lyset jeg ser at Renate passer godt inn i vår organisasjon, hvor bransjens krav, endringsbehov og ambisjoner setter premisser for hvordan vår organisasjon skal utvikles, sier Geir Paulsen administrerende direktør i GS1 Norway.

 

Kontaktinformasjon:

Renate Arntsen
Industry Development Manager, GS1 Norway
Dagligvare/Grocery Sector

Tlf. 22 97 13 20
Mobil 416 88 836
[email protected]

GS1 hjemmeside