Enighet i EU om nye krav til emballasje

Foto: Shutterstock

Europaparlamentet og Ministerrådet kom 4. mars til en foreløpig enighet om EUs emballasjeforordning (PPWR). Hovedhensikten med forordningen er å håndtere økningen i emballasjeavfall, samtidig som regelverk og krav i Europa skal harmoniseres og styrke den sirkulære økonomien. Avtalen skal fortsatt formelt godkjennes av begge parter. Les mer på Europarådets hjemmesider.

Usikkerhet om krav til ombruksflasker

Dette er et regelverk som også vil gjelde i Norge gjennom EØS-avtalen. For DLFs medlemmer vil det kunne få betydelige konsekvenser i årene fremover. Fortsatt er noen viktige spørsmål ikke avklart. Særlig har DLF vært bekymret for et mulig krav om delvis gjeninnføring av ombrukssystem for drikkevareflasker, siden vi i Norge allerede har etablert et mer klimavennlig og svært velfungerende system for resirkulering gjennom Infinitum, panteselskapet vårt. Men i det store og hele vil det nye regelverket kunne gi svært viktige og gode effekter i å begrense forsøpling og negativ miljøpåvirkning fra emballasje av alle slag.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet mer om de praktiske konsekvensene for DLFs medlemmer.

For spørsmål, kontakt verdikjededirektør Thomas Weihe, [email protected]