DLF til stede på Arendalsuka 2021

Etter et års pause ble igjen Norges største demokratiske møteplass «Arendalsuka» arrangert. Her møtes organisasjoner, politiske partier, næringslivet og mediehus fra hele landet for å delta på ulike arrangementer, ha formelle og uformelle møter og i fellesskap diskutere morgendagens løsninger. DLF var selvsagt behørig representert.

Bredde av tema

Bredden av tema som diskuteres gjenspeiles i antall arrangement – litt over tusen på fire dager. De viktigste temaene var bærekraft og miljø, sirkulærøkonomi og næringsliv, og grensehandel og norsk verdiskapning. Vi i DLF hadde flere møter med både politikere og relevante organisasjoner, og agendaen for møtene våre var i stor grad de temaene som var på dagsorden. Vi vektla særlig viktigheten av en god og sunn konkurranse i dagligvaremarkedet, en robust norsk matindustri og fremhevet avgjørende endringer i produsentansvarsordningene fremover.

En viktig arena

Alt i alt var Arendalsuka spennende, lærerik, intensiv og nyttig. Vi fikk gjennomført gode samtaler om viktige tema. Stemningen med lavere skuldre, mer uformelle samtaler og knytte flere bekjentskaper både i bransjen og i det politiske miljøet vil gi stor nytteverdi i det videre arbeidet. Vi har en spennende høst foran oss, med stortingsvalg, potensielt ny politisk ledelse og med mange viktige saker på agendaen. Vi gleder oss til fortsettelsen!