DLF Partner Tjek: Meny og Bunnpris forklarer hvorfor de bruker relative priser

Meny og Bunnpris forklarer hvorfor de bruker relative priser

I uke 22 publiserte Dagligvarehandelen en større artikkel med overskriften «sterk økning i bruken av relative priser». Saken er basert på en analyse gjort av Tjek, som står bak appene Mattilbud og eTilbudsavis i Norge.  Dagligvarehandelen har spurt Bunnpris og Meny om hvorfor de i økende grad bruker relative priser.

  • Meny sier at de med 3 for 2 får vist frem bredden av sine utvalg. Kundene får mulighet til å velge mellom flere varer i en serie, og får dermed bedre priser.
  • Bunnpris sier deres kunder verdsetter denne typen tilbud, og det utgjør en fast del av tilbudsmekanismene som benyttes – på samme måte som for eksempel kronemarkedet, hvor det er fokus på lave enhetspriser.

Totalt sett har andelen av kampanjer med relative priser økt med 35 % på ett år, hvor man ser at kategorien kaffe og te topper listen.

Med tillatelse fra Dagligvarehandelen / Tjek kan artikkelen lastes ned her.

Ta kontakt med Tjek v/Claus Nykjær fra for å få oversikt over dine kategorier.

Kontaktperson

Claus Nykjær

Head of Insights

+45 26 750 740