DLF Partner Elden Advokatfirma inviterer til webinar om arbeidsmiljølovens endringer om arbeidsinnleie

Foto: Shutterstock

 

Er din bedrift fortsatt compliant etter arbeidsmiljølovens endringer om arbeidsinnleie?

DLF Partner Elden Advokatfirma AS v/ advokat Tony A. Vangen inviterer ansatte i DLFs medlemsbedrifter til webinar hvor de tar for seg fallgruver og vanlige problemstillinger knyttet til ansettelser, innleie og oppsigelser.

Det vil være muligheter for å stille spørsmål underveis.

Det er advokat Tony A. Vangen som vil ta oss gjennom webinaret. Han har særlig kompetanse innen selskaps- og kontraktsrett, arbeidsrett og eiendomsrett.

Dato/Tid:

Onsdag 7. februar kl. 09:00 – 09:45.

Målgruppe:

De som er ansvarlig for/ jobber med HR, daglig leder, adm.direktør.

Påmelding:

Lenke til webinaret sendes ut 1-2 dager i forkant.

 

 


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter