DLF Partner Footprint: Gir to timer gratis rådgivning til DLFs medlemsbedrifter

I april ble Footprint med som ny DLF Partner. – Vi står midt oppe i en grønn omstilling, og vi ønsker med vår kompetanse å bidra til at DLF sine medlemmer leder an i det grønne skiftet, sier Johanne Kjuus som er Direktør for Bærekraft, Strategi og omstilling i Footprint.

Ønsker å få opp tempoet i det grønne skiftet

Vi vet at konkurransereglene er i ferd med å endre seg, og grønn omstilling er ikke lenger et valg – det er en nødvendighet. Skal DLF sine medlemmer lykkes med den grønne omstillingen, er vi avhengige av at de også skaper lønnsomhet, og det raskt. – Det er nettopp det som er kjernen i våre tjenester forteller Johanne Kjuus; vi bistår virksomheter med å redusere sitt fotavtrykk, og å omsette dette til økt konkurransekraft og lønnsomhet.

– Vi ser nå at dagligvarekjedene med sine egne merkevarer hever listen hva gjelder bærekraft, og da er det viktig at merkevareaktørene følger med og skaper bærekraftige og lønnsomme merkevareposisjoner fremover, fortsetter hun.

Starter opp med to timer gratis rådgivning

Som DLF Partner ønsker Footprint å både skape relevante møtearenaer for DLF sine møtearenaer og bistå med sin rådgivningskompetanse.

– Som et oppstartstilbud ønsker vi å tilby alle DLF sine medlemmer to timer gratis rådgivning, der de kan komme med sine bærekraftsutfordringer, og vi bistå med vår kompetanse til å finne en løsning på disse. Her er det bare å ta kontakt med oss å sette opp en avtale, avslutter Johanne som gleder seg til å starte opp som DLF Partner.

Fra fokus på datadrevet bærekraft til merkevareposisjonering

Footprint har et bredt rådgivningsmiljø, med alt fra politisk rådgivning, merkevareposisjonering til kompetanse knyttet til det regulatoriske og ikke minst datadrevet bærekraft. Som en del av Sopra Steria, Norges ledene konsulentselskap innen digitalisering, har rådgivningsmiljøet en unik kompetanse innen datadrevet bærekraft – og ønsker å bistå virksomheter med å gjøre den grønne omstillingen mer smidig og effektiv gjennom blant annet tilgjengeliggjøring av data og automatisering.

Kontaktperson

Johanne Kjuus

Direktør Bærekraft, Strategi og omstilling

482 81 958