DLF Logistikknettverk søker flere medlemmer

I DLFs logistikknettverk samles logistikkansvarlige i medlemsbedrifter for å utveksle erfaringer, bygge relasjoner med bransjekolleger og få faglig påfyll. Gruppen avholder avtalte møter i løpet av året og bestemmer selv innhold og utbytte innenfor DLFs retningslinjer for møtevirksomhet. Registrer deg i skjemaet under om du ønsker å være med i logistikknettverket.

 

Leo Swenson, Logistikksjef i Mills AS. Foto: Privat

«Deltagelse i DLFs logistikknettverk gir meg faglig spennende innsikt i logistikkløsninger og prosesser, spennende bedriftsbesøk og svært nyttig erfaringsutveksling med nettverksgruppens medlemmer. I tillegg gir det oss i gruppen et reelt nettverk og kontakter ved felles utfordringer som vi trenger å dele erfaringer på.  Jeg ser frem til å ta over ledelsen av nettverket og gleder meg til sammen med nettverksgruppen å finne nye og spennende temaer for våre samlinger.» -Leo Swenson, Logistikksjef Mills AS

 

DLF Nettverk

DLF Nettverk gir deg faglig påfyll, erfaringsutveksling og relasjonsbygging med bransjekolleger

Våre nettverk er KAM, salgssjefer, salgsdirektører/daglig ledere og logistikkansvarlige. Her samles medlemmer til faglig påfyll, erfaringsutveksling og relasjonsbygging med bransjekolleger.

Gruppene avholder møter 2-4 ganger årlig, og bestemmer selv innhold og utbytte innenfor DLFs retningslinjer for møtevirksomhet.  Gruppene er åpne for ansatte i DLFs medlemsbedrifter innen de enkelte stillingskategoriene. Det forventes at man deltar på minst 50% av møtene.

Alle deltakere i DLFs nettverk må ha gjennomført DLF Compliance Program.


Ønsker du å bli med i et av nettverkene?

Meld deg på respektive nettverk her. Deltakelse er gratis.

  • Salgsdirektør / Country Manager
  • Salgssjef
  • KAM
  • Logistikk

Har du spørsmål ta kontakt med oss

Les mer om DLF Nettverk her

 

Innmelding i nettverk

DLF Nyhetsbrev

Meld deg på DLF Nyhetsbrev for å motta fagartikler, nyhetssaker og invitasjoner til DLFs ulike møteplasser. Du kan når som helst melde deg av via en lenke i mailen du mottar.

Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter