Oppføringer av DLF administrasjonen

Dagligvare og konkurranse – kampen om kundene

Fredag 19. juni la regjeringen frem Stortingsmeldingen «Dagligvare og konkurranse – kampen om kundene». Meldingen beskriver konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet og drøfter mulige tiltak for hvordan den kan bedres. Næringsministeren Iselin Nybø løfter frem viktigheten av å styrke konkurransen til beste for forbrukerne.

Sibelia AS nytt medlem i DLF

DLF ønsker Sibelia AS velkommen som nytt medlemmer i foreningen. Sibelia AS er en engasjert og aktiv sjømatleverandør med kontor i Ålesund. Deres hovedprodukt er LobNobs. I tillegg har de et bredt sortiment tilpasset industri og hotell/restaurant.

STAND – Bransjesamarbeid om lanseringsvinduene

Konkrete utfordringer har blitt behandlet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra DLFs medlemsbedrifter og handelen. Gruppens leveranse kan oppsummeres som følger: omforent bruk av lanseringsvinduene, omforente definisjoner på sesongvarer og prelanseringer, omforente tidsfrister for sesongvarer og Implementeringsfrist for nytt regime: Fra og med innsalg av nyheter til L1 2021.

DLF i beredskap for våre medlemmer

Med nye utfordringer og problemstillinger vi aldri har stått ovenfor tidligere, vil DLF trappe opp beredskapen og bistå våre medlemmer på best mulig måte. Vi oppfordrer til å ta kontakt med oss dersom dere har problemstillinger dere ønsker at vi tar tak i, eller behøver noen å sparre med om den krevende situasjonen dere står i.

Digitalt Forum 23. april: presentasjoner

Torsdag 23. april 2020 ble DLF/DLS Generalforsamling og Forum streamet. Gikk du glipp av forumet og presentasjonene- eller du har lyst til å se det igjen kan du se dem her. Til digitalt DLF Forum fikk vi besøk av Geir Inge Stokke (Coop Norge), Hege Witsø-Bjølmer (Nielsen), Nils Henrik Geitle (De Historiske Hotel & Spisesteder) og Advokat Olav Kolstad.