Oppføringer av DLF administrasjonen

Gilde kjøttdeig vant DLF Innovasjonspris!

Gilde kjøttdeig vant DLF Innovasjonspris! DLF gratulerer Nortura som er årets vinner av DLF Innovasjonspris. Nortura vant prisen for andre år på rad, i år med Gilde Singelfryst kjøttdeig til storhusholdning. Gilde Singelfryst Kjøttdeig er uten tilsatt salt, og fryst i «enkelt-strimler» som gjør det lett å porsjonere rett fra posen uten å måtte tine […]

Marked.no satser på merkevarer

Marked.no satser på merkevarer Den nye dagligvareaktøren skal satse på merkevarer. Adm dir Ole Petter Wie benyttet DLF Forum til å utdype hvilke planer de har for den nye nettsatsingen. – Det er enklere og raskere å handle på nett. Nettbutikken vil bli personalisert for hver enkelt. For eksempel vil varer du har kjøpt før […]

Å begeistre forbrukeren – i fellesskap

Å begeistre forbrukeren – i fellesskap DLFs styreleder Atle Vidar Nagel-Johansen la i sin tale til DLF Høstmøte, vekt på at handelen og leverandørene kan bli flinkere til å spille hverandre gode, og inviterte til felles omdømmearbeid. Medias dekning av dagligvarebransjen preges stadig av at det utelukkende er makt- og interessemotsetninger mellom aktørene i bransjen. […]

Bedret kvalitet på EPD grunndata

Bedret kvalitet på EPD grunndata Det er veldig gledelig at EPD-kvaliteten er i sterk forbedring melder logistikksjef i DLF, Thomas Weihe. EPD er bransjens egen produktdatabase for utveksling og kvalitetssikring av grunndata.  Datakvaliteten på produktene som er registrert i Tradesolutions EPD-base har historisk sett vært lave. 40% av nye produkter har hatt en eller flere […]

STANDs standarder foreligger nå på engelsk

STANDs standarder foreligger nå på engelsk Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje (STAND) skal utarbeide og overvåke nødvendige løsninger som bidrar til å effektivisere, rasjonalisere og optimalisere varestrømmen i dagligvarebransjens verdikede, samt å sørge for at disse blir satt ut i livet. Dette reguleres gjennom et sett av standarder. Til nå har disse hovedsakelig kun vært å […]

DLF ønsker Smack og Bräuner velkommen!

DLF ønsker Smack og Bräuner velkommen! Med to nye tilskudd til DLFs leverandørfellesskap består foreningen av 109 medlemmer, det høyeste medlemstallet siden DLF ble stiftet i 1962. DLF styre har vedtatt at SMACK AS og Bräuner Norge AS innvilges medlemskap og ønskes velkommen til foreningen. SMACK AS ble etablert i 2004 og har de to […]

DLF Høstmøte – Bygge bransjebroer

DLF Høstmøte står for tur – torsdag 15. oktober. Hver aktør er en viktig del av den samme verdikjeden. I år skal vi rette blikket mot hvordan bransjen kan skape verdier sammen. Innledere skal sette fokus på vår felles bransjefremtid. Her kan du lese litt mer om dem:   Sven Mollekleiv: Samarbeid og kommunikasjon under […]

Haster med lov om god handelsskikk

Haster med lov om god handelsskikk På lik linje med DLF mener NHO at det er på tide å gjennomføre den foreslåtte lov om god handelsskikk i dagligvarebransjen (Dagligvareloven). – Konsentrasjon i dagligvaremarkedet er en stadig økende utfordring både for forbrukerne og for leverandørene til dagligvarekjedene. Konsentrasjonen har økt det siste året ved at ICA avvikles […]

NorgesGruppen inn på bensinstasjonsmarkedet

NorgesGruppen inn på bensinstasjonsmarkedet NorgesGruppen (NG) meldte om allianseavtale med Esso Norge AS og kjøp av Tiger AS i brev av 17. juni til Konkurransetilsynet (KT).   Som et resultat av dette sendte DLF gjennom advokatselskapet Kvale brev til Konkurransetilsynet hvor man peker på mulige virkninger av slik foretakssammenslutning både på detaljistleddet, grossistleddet og innkjøpsleddet. […]