DLF Bærekraftspris

DLF Bærekraftspris

Etter en evaluering og tilbakemeldinger fra våre medlemmer, har styret besluttet å justere kriteriene for DLF Samfunnsansvarspris i tråd med våre mål og oppgaveområder. Utmerkelsen får også nytt navn: DLF Bærekraftspris. Kriteriene knyttes opp mot FNs bærekraftsmål nr. 12. Utmerkelsen deles ut på DLF Høstmøte i Tønsberg, 20. oktober 2022.

Kriterier

Vinner av DLF Bærekraftspris skal være en merkevare eller en merkevarebedrift som kan dokumentere resultater i form av bidrag til bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre og redusert belastningen på miljø og klima, i tråd med FNs Bærekraftsmål nr 12.

Relevante områder inkluderer:

  • Gjenbruksmuligheter
  • Transport
  • Emballering
  • Klimafotavtrykk
  • Matsvinn
  • Energiforbruk
  • Miljøutslipp

Vi åpner opp for nominering til DLF Utmerkelser i starten av juni. Mer informasjon kommer.

Utmerkelsen deles ut på DLF Høstmøte i Tønsberg, 20. oktober 2022.

Les mer om DLF Utmerkelser og se tidligere vinnere her


Kontaktperson:

Siw Skjervold | tlf 95830570 | mail siw.skjervold(a)dlf.no