DLF Generalforsamling 21. april – jubileumsmarkering utsatt, men det blir gjennomført formell GF kl. 16:00

(Oppdatert sak 08.03 / 05.04)

NorgesGruppen har invitert til Leverandørtreff 21. april, samtidig som DLFs generalforsamling med markering av 60-årsjubileet.

DLFs styre har derfor besluttet å utsette fagprogram og jubileumsmarkering til DLF Høstmøte 20. oktober.

Den formelle generalforsamlingen avholdes som planlagt 21. april kl 16:00, men som digitalt møte. Innkalling med saksdokumenter utsendes til våre hovedkontakter senest to uker i forveien.

Det er kun hovedkontakt eller ansatt med fullmakt som kan stemme under generalforsamlingen. Fullmakter må sendes til [email protected] før kl. 15:30 torsdag 21. april.