Nå lanseres Gradient Benchmark Dagligvarehandel Central Buying Norge


(Innlegget er levert av Gradient Benchmark)

 

Gradient Benchmark Dagligvarehandel Central Buying Norge
– Et nytt kraftig verktøy for DLFs medlemmer

Etter en grundig forankring under det siste året med aktører fra norsk dagligvarebransjens lanseres nå Gradient Benchmarks modell Dagligvarehandel Central Buying for DLF-medlemmer, med deltakelse fra norske kjeder.

  • Deltakende leverandører blir evaluert av kjedene på utvalgte og validerte evalueringsparametere som gir et helhetlig bilde av samarbeidet på forretningsrelevante områder.
  • Resultatene rapporteres både med benchmarking mot egen kategori og med totale resultater og rangeringer mot bransjen som helhet.
  • For effektiv analyse og operasjonell anvendelse leveres resultatene i Gradient Benchmarks digitale analyseverktøy, som gir grunnlag for operasjonell søknad og handlingsplanlegging.

Undersøkelsen pågår på våren og resultater vil bli rapportert fra og med april.

Leverandører som deltar får også mulighet til å gi tilbakemelding til kjedene

Gjennom Gradient Benchmark inviteres DLF-medlemmer som leverandør til å gi sine es tilbakemeldinger om samarbeidet med dagligvarekjedene og deres innsats på markedet. Resultatene levereras er aggregert per kjede, og de enkelte leverandørers svar er anonymiserte.

Presentasjon og demonstrasjon av rapporten

Dersom du ikke allerede har blitt kontaktet av oss om muligheten for din bedrift å delta – ta kontakt:

Torbjörn Karlsson
Senior Partner
e-mail
Tel: +46733430301

Hjemmeside


 

Aktuelt:

Gradient Benchmark – ny DLF Partner