Nye muligheter med 2D koder

Tenker du på å erstatte dagens lineære strekkode med en 2D-kode? Da bør du få med deg opptaket fra webinar om 2D-koder!

Her gir vi deg et godt innblikk i hvilke muligheter kodene gir. Du får også gode råd til hva du må være spesielt oppmerksom på slik at strekkodemekringen av dine produkter ikke skaper unødvendige problemer.

GS1 jobber globalt med overgangen til 2D-koder. Det vil være en overgangsfase hvor det kan være flere strekkoder med samme innhold på forpakningen. Nå pågår en omfattende utprøving og testing slik at overgangen ikke blir noen brems i handelen. I dette arbeidet ligger Norge i fremste rekke.

Testing

NorgesGruppen har prøvet ut ny type strekkodemerking på et utvalg av sine ferskvarer. Resultatene er så gode, bl.a. når det gjelder redusert matsvinn, at de nå gjør en betydelig oppgradering for å kunne lese 2D-koder i alle sine butikker. De ønsker å være en pådriver for at overgangen til 2D-koder går så raskt som mulig. Det betyr at de også oppfordrer leverandørene til å merke sine produkter med 2D-koder.

TINE er en av flere leverandører som tar denne oppfordringen på alvor. De går nå i gang med en pilot hvor de merker et av sine aller mest kjente merkevarer med 2D-kode. De har avdekket en del utfordringer, men ser også en del muligheter.

Webinar

Dette Webinaret ble gjennomført og streamet 21. april 2022  og er et samarbeid mellom DLF, STAND og GS1. Presentasjoner som ble vist kan lastes ned på DLFs medlemssider eller hos GS1.