100 millioner kroner til nye løsninger for miljø og plast

 

Pressemelding fra Handelens Miljøfond, 1. september 2020

Norske forbrukere har betalt 50 øre ekstra for plastbæreposene i over to år, og bygd Handelens Miljøfond opp til Norges største private miljøfond. Fondet støtter arbeid som bidrar til å løse miljøproblemene plasten skaper, og har allerede delt ut over 260 millioner kroner til ulike rydde-, innovasjons- og forskningsprosjekter. I dag lyser fondet ut over 100 millioner kroner til nye idéer og prosjekter.

– Plast er nyttig, men skaper også store problemer for natur og klima. Vi er på etterskudd. Vi må få fart på arbeidet med å ta plasten ut av naturen og inn i et bærekraftig kretsløp, sier leder i Handelens Miljøfond, Rasmus Hansson

– Penger løser ikke alt, men pengene fra Handelens Miljøfond gjør at mange flere kan gjøre mye mer. Vi støtter frivillige og proffe, forskere og næringsliv som rydder plast, mobiliserer folk, utvikler teknologi, studerer effekter på natur og klima og øker samfunnets oppmerksomhet om plast og miljø. Årets utlysning er vår hittil største og er rettet mot temaene som trenger mest innsats, sier Hansson.

Dette kan du søke støtte til

Handelens Miljøfond får inn 50 øre per plastbærepose som norske forbrukere kjøper fra  fondets medlemmer. Pengene er øremerket miljøtiltak som bidrar til å oppfylle fondets hovedformål; redusere plastforsøpling, øke plastgjenvinning og redusere forbruket av plastbæreposer. Handelens Miljøfond lyser nå ut over 100 millioner kroner, fordelt på 6 kategorier:

  • Frivillig rydding og forebyggende tiltak mot plastforsøpling: opp til 25 millioner kroner til rydding og initiativer med stort potensiale til å forebygge plastforsøpling
  • Teknologi for et renere hav: Opp til 23 millioner kroner til innovasjoner og teknologier som sikrer mer effektiv rydding av elver, havner og havbunn og som kan stoppe tap av fiskeredskaper
  • Redusert plastforbruk: Opp til 10 millioner kroner til utvikling av mer miljøvennlige alternativer til kortlivet plast og nye forretningsmodeller som bidrar til redusert plastforbruk
  • Bedre plasthåndtering internasjonalt: Opp til 25 millioner kroner til prosjekter og samarbeid i utviklingsland med store plastproblemer og små ressurser
  • Økt bruk av resirkulert plast: Opp til 20 millioner kroner til aktører som vil ta i bruk mer resirkulert plast
  • Kunnskap om plast og miljø: Opp til 5 millioner kroner til kunnskapsprosjekter som bidrar til å dekke kunnskapshull knyttet til plastens miljøproblemer

Øremerkede midler gir effekt

Handelens Miljøfond har allerede delt ut over 260 millioner til over 200 plast-og miljøprosjekter. Alt fra holdningsskapende arbeid, rydding, forskning og forretningsutvikling har fått støtte av fondet for å løse plastens miljøproblemer. I 2019 bidro Handelens Miljøfond-støttede initiativer til fjerning av over 500 tonn plastforsøpling fra norsk natur.

– Handelens Miljøfond driver Norge største plastryddeprosjekt, Rydd Norge. Men vi må også få igang løsningene som gjør rydding unødvendig. Vi etterlyser særlig bedrifter og forskere som kan utvikle teknologi og forretningsmodeller som gjør det mer lønnsomt å resirkulere plast enn å kaste den, sier Hansson.

– Folk er utålmodige etter å se plastløsninger som monner. Det er vi også, avslutter Hansson.

Mer informasjon om hver enkelt utlysning, med beskrivelse, kriterier og søknadsfrister for de ulike kategoriene finnes på www.handelensmiljofond.no

For mer informasjon, kontakt
Rasmus Hansson
[email protected], +47 90 68 63 13