Stand011 – Effektive sortimentsendringer – tidsfrister

Stand011 – Effektive sortimentsendringer – tidsfrister

DLF har tidligere i høst informert om at «STAND011 Effektive lanseringer» utvides til å gjelde alle sortimentsendringer fra lanseringsvinduet februar 2016 og heter nå «Stand011 Effektive sortimentsendringer».

En viktig premiss for vellykket gjennomføring er tydelige, omforente tidsfrister for de ulike aktivitetene standarden beskriver. Nå er tidsfristene for 2017 avklart, og publisert. Du finner tidsfristene her. Her finnes fra før også tidsfrister for 2015 og 2016. DLF anmoder om at de blir gjort kjent for aktuelle ansatte i våre medlemsbedrifter og praktisert.

 

Stand011 utgjør et felles avtalt rammeverk som skal bidra til å opprettholde varetrykk i butikk, unngå utsolgtsituasjoner i verdikjeden samt redusere kostnader, retur og ukurans. Mer informasjon om standarden, avtaleteksten, årsplaner og brosjyren er publisert her.