NorgesGruppen og Bunnpris inngår samarbeid

NorgesGruppen og Bunnpris inngår samarbeid
Bunnpris har inngått samarbeidsavtale med NorgesGruppen om innkjøp og distribusjon fra og med 1.1.2017. Denne avtalen skal erstatte tilsvarende avtale Bunnpris i dag har med Rema 1000. NorgesGruppen gjorde det nye innkjøpssamarbeidet kjent like før jul 2015: http://www.norgesgruppen.no/presse/nyhetsarkiv/aktuelt/utvidelse-av-samarbeidet-mellom-bunnpris-og-asko/

DLF ga følgende kommentar: – Generelt ser Dagligvareleverandørenes forening (DLF) med bekymring på alle endringer som kan redusere konkurransen i dagligvaremarkedet, sier administrerende direktør Helge Hasselgård. DLF avventer Konkurransetilsynets vurdering av hvilke konkurransemessige effekter dette vil få, både horisontalt mellom de tre dagligvarekjedene og vertikalt i forhold til distribusjon og leverandører.  – Vi merker oss at denne avtalen innebærer at den største innkjøperen i markedet blir større, og den minste blir mindre, sier Hasselgård.

Stortinget har nylig bedt Konkurransetilsynet om å utrede konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. – Det er vi glad for. Til syvende og sist er det effekten for forbrukerne som blir avgjørende, konstaterer Hasselgård.

– Jeg vil understreke at på den positive siden merker vi oss at Bunnpris legger vekt på å kunne tilby et bredt sortiment av merkevarer, noe som i seg selv er bra både for konkurransen og for forbrukeren, avslutter Hasselgård.

Her er Aftenpostens omtale av saken:
http://www.aftenposten.no/okonomi/Lykke-bryter-med-Reitan-8293591.html