Ikke forbud mot usaklig prisdiskriminering

Onsdag 28.juni ble det klart at regjeringen ikke vil innføre et forbud mot usaklig prisdiskriminering.

Det har lenge vært usikkert om regjeringen kom til å innføre en forskrift med et forbud mot «usaklig prisdiskriminering». DLF har arbeidet med saken i lang tid, og støtter den faglige vurderingen som statsråden har gjort.

Mette Hanekamhaug, kommunikasjonsdirektør i DLF. Foto: DLF

Dette er først og fremst en gladnyhet for de norske forbrukerne. Vi har vært tydelige på at en slik forskrift med stor sannsynlighet ville ført til høyere priser og et dårligere utvalg, sier kommunikasjonsdirektør Mette Hanekamhaug

Høsten 2022 sendte regjeringen ut et forslag til et slikt forbud på høring. Det var et overveldende flertall som var negative til en slik forskrift, herunder blant annet Konkurransetilsynet, Dagligvaretilsynet, flere bransjeforeninger, DLF og en rekke leverandørbedrifter. DLF gav innspill om flere mulige negative konsekvenser av en slik regulering

Vi mener forskriften kunne ført til en stor økning i EMV, øke kjedemakten ytterligere, øke etableringshindrene på alle ledd i verdikjeden og være i konflikt med EU/EØS-lovgivningen. Vi er glade for at næringsministeren varsler andre og flere tiltak som skal styrke konkurransen i dagligvaremarkedet, avslutter Hanekamhaug