Footprint Sopra Steria – ny DLF Partner

Vi ønsker Footprint Sopra Steria velkommen som som ny DLF Partner

 

Footprint spesialiserer seg på å hjelpe aktører som vil bidra til det grønne skiftet. De bistår bedrifter og organisasjoner med å redusere sitt fotavtrykk, og å omsette dette til økt konkurransekraft og lønnsomhet.

Footprint ble i 2022 en del av Sopra Steria. Sammen styrker de kundenes posisjon og lønnsomhet i det grønne skiftet og sikrer at overgangen blir så smidig, kostnadseffektiv og innovativ som mulig.

 

Som et introduksjonstilbud til DLFs medlemmer gir Footprint to timer gratis rådgivning. Les mer om tilbudet her.

Les mer om Footprint her

 


Om DLF Partnerprogram

En DLF Partner skal tilby produkter eller tjenester som er relevante for DLFs medlemsbedrifter. De skal kunne bidra til DLFs mål om en «levende møteplass for utvikling og utveksling av kompetanse».

DLF Partnere godkjennes ut fra relevante og kvalitetsmessige kriterier og må akseptere og etterleve DLFs retningslinjer for møter.

Se oversikt over alle DLF Partnere her