Endring av Konkurranseloven i stedet for Lov om god handelsskikk

Endring av Konkurranseloven i stedet for Lov om god handelsskikk
Regjeringen vil ikke legge frem lov om god handelsskikk. Stortinget ber regjeringen styrke Konkurransetilsynets innsats overfor dagligvaremarkedet, og vurdere behov for endringer i konkurranseloven. Dette går frem av Næringskomiteens merknad til statsbudsjettet for 2016.

Høyre, Frp, Krf og Venstre vil heller utrede endringer i Konkurranseloven enn å vedta Hjelmengutvalgets forslag til en Lov om god handelsskikk.

– Vi er skuffet over at stortingsflertallet legger opp til nok en utredning. Det må i beste fall sies å være en unødig omvei, sier DLFs adm. dir. Helge Hasselgård. – Vi merker oss likevel at det er solid politisk enighet om at noe må gjøres for å ivareta konkurransen og forbrukerinteressene i dagligvaremarkedet. Det er forstemmende at det skal være så vanskelig å bli enige om virkemidlene, sier Hasselgård.

– To offentlige utvalg har foreslått å innføre lov om god handelsskikk og regjeringen har jobbet med saken i 2,5 år. I mellomtiden har antall dagligvarekjeder gått ned fra 4 til 3. Dette tar tid, og er dessverre ikke til forbrukernes beste. Men, vi er rede til å gå i dialog med Konkurransetilsynet og aktuelle politikere med innspill til hvordan prinsippene om god handelsskikk best kan ivaretas gjennom Konkurranseloven, avslutter Hasselgård.

Du kan lese vedtaket og næringskomiteens merknader under punkt 2.4.9 Kap. 911 og 3911 om Konkurransetilsynet her.

Ta kontakt hvis dere ønsker merknadene oversendt eller har spørsmål til saken. Disse kan rettes til Kommunikasjonssjef Line Gaare Paulsen på epost: [email protected] eller mob: 920 65 300.