DLF Forum trakk fulle hus

Næringsminister Jan Christian Vestre og Helge Hasselgård, adm.direktør i DLF. Foto: DLF

Torsdag 8. juni var både næringsministeren Jan Christian Vestre, en rekke professorer og dagligvareaktører samlet til DLF Forum om EMV og uavhengige merkevarer. Arrangementet var i samarbeid med Norges Bondelag, NHO Mat og Drikke og NNN.

– Debatten om kjedenes egne merkevarer (EMV) og vertikal integrasjon har virkelig skutt fart denne våren. Det er vi glade for, og vi ønsker å løfte frem det som til syvende og sist er det viktigste – nemlig forbrukerperspektivet, innledet DLFs adm. direktør Helge Hasselgård i sin åpning av arrangementet.

DLF Forum hadde over 140 påmeldte, og det var trangt om plassen i storsalen på Litteraturhuset. Hasselgård viste til at det så langt er flere spørsmål enn svar som preger debatten.

Over 140 påmeldte

– Interessen vi ser her i dag viser hvor viktig arbeidet som gjøres nå er for konkurranseforholdene i verdikjeden fremover. Vi ser at det er et markant skille i markedet mellom de uavhengige merkevarene og de kjedekontrollerte varene. Dagligvarekjedene er ikke bare store kunder, men også store konkurrenter til våre medlemsbedrifters merkevarer, sier Hasselgård.

Før Hasselgård introduserte Jan Christian Vestre viste han til et flertallsvedtak fattet i Stortinget som sier: Egne merkevarer må ikke få en så dominerende stilling at de presser ut andre aktører og hindrer innovasjon.

Utredning om EMV og vertikal integrasjon

Næringsministeren uttrykte bekymring for fremveksten i EMV og vertikal integrasjon:

– Hvis de samme aktørene får kontroll over produksjon, transport og plassering i butikken kan dette gi konsekvenser for konkurransen. Hvordan dette totalt sett slår ut på pluss- eller minussiden er det vi skal finne ut av.

Næringsministeren viste til det omfattende kartleggings- og analysearbeidet som Samfunnsøkonomisk analyse er i gang med, på oppdrag fra regjeringen. Her skal man utarbeide en mest mulig omforent EMV-definisjon, kartlegge omfanget av EMV og vertikale bindinger i markedet, og deretter analysere hvordan dette påvirker konkurransen.

–  Mer kunnskap og innsikt gjør oss bedre i stand til å sette inn riktige tiltak. Utredningene er et viktig grunnlag når vi skal finne treffsikre tiltak som har en effekt.

Faglige innspill om EMV

Fagdirektør Rolf Røtnes i Samfunnsøkonomisk analyse leder arbeidet som skal kartlegge og analysere omfanget av EMV og vertikale bindinger i dagligvaremarkedet. De har foreslått en tredelt definisjon på EMV. Flere høringssvar har støttet en tredeling, og presisert at «kravet om 80% distribusjon i en kjede» må fjernes fra definisjonen om EMV.

Professor Ragnhild Silkoset ved BI har gått gjennom tilgjengelig forskning og studier på EMV i flere sammenlignbare land. Arbeidet viste at det er svært lite forskning på hvilke konsekvenser det har for forbrukerne. Forskningen viser heller ikke hvilke konsekvenser kjedenes satsing på EMV får for små og mellomstore merkevareleverandører. Deretter hadde førsteamanuensis Adrian Peretz ved OsloMet en god gjennomgang av hvilke faktorer som påvirker forbrukernes atferd og valg av merker i butikk.

Dagligvareaktørenes perspektiv

I tillegg til de faglige innleggene bidro aktørene i bransjen med sine opplevelser med problemstillingen EMV vs uavhengige merkevarer.  Dorthe Gill Brudvik, som er direktør for EMV i Coop, forklarte at Coop gjennom sin EMV-satsing ønsket å gi forbrukerne flere produkter å velge mellom, og øke konkurransen med merkevareleverandørene. Innlegget ble etterfulgt av gründeren av ferdigsuppeprodusenten Mere Mat, Elisabeth Isachsen Rye-Florentz. Isachsen gav kjedene rett i at forbrukerne trenger flere produkter å velge mellom, men at løsningen er å slippe små- og mellomstore leverandører til:

– Vi ber ikke om noen spesialbehandling. Vi vil bare ha muligheten til å konkurrere på like vilkår for å tilby forbrukerne sunne og gode produkter. Utfordrerne må få slippe til – det vil styrke konkurransen og gi mer mangfold i butikkhylla.

Til slutt fikk vi høre fra de mindre produsentenes perspektiv, fra Randi Ledaal Gjertsen, daglig leder av Bondens Marked. Hun hevdet at EMV er til det beste for kjedene og ikke for leverandørene og produsentene.

Vanskeligere å komme inn

Professor Per Ingvar Olsen ved Institutt for strategi og entreprenørskap på BI avsluttet konferansen med å oppsummere dagens innlegg. Olsen poengterte at det er ekstremt mye data knyttet til forbrukernes daglige valg i handelen i dag.

– Dette kan kjedene bruke til å effektivt predikere salget for uken som kommer. Jo mer du kan predikere jo mer effektivt kan du produsere og distribuere. Kunnskapsnivået her styrker seg for hver dag som går, som gjør at det blir stadig vanskeligere for andre å komme seg inn i markedet. Å få klare definisjoner på EMV vil være et klart fremskritt avsluttet han.