DLF i beredskap for våre medlemmer

Flere av våre medlemmer opplever nå tøffe tider. Nye utfordringer oppstår nærmest daglig, og problemstillinger vi aldri har stått ovenfor tidligere har dukket opp. Derfor trapper vi i DLF opp beredskapen for å kunne bistå på best mulig måte.

Vi har opprettet en infobank med relevante dokumenter og  informasjon knyttet til koronautbruddet. Vi legger ut saker fortløpende. Har du ikke allerede tilgang må du opprette konto via samme link. For spørsmål om- eller problemer med pålogging, ta kontakt med Siw Skjervold.

Mens stadig flere av samfunnets servicetilbud og tjenester stenges, blir vår bransje desto mer viktig. Vi er en samfunnskritisk funksjon og er derfor viktig å prioritere og opprettholde. Det stiller krav til oss – både som bransje og som leverandørindustri. Og det er nettopp derfor vi i DLFs administrasjon er i full beredskap for å bistå dere medlemmer som best vi kan.

Utfordringer

Flere opplever behov for bistand, råd og veiledning i nye og krevende spørsmål. Flere av dere leverandører opplever utfordringer knyttet til logistikk, endringer i valuta, produksjonskapasitet, permitteringer, påvirkning på salgsapparatet, leveringsevne osv. I tillegg ser vi utfordringer knyttet til leveringsevne, tilgang til råvarer og import. Særlig innenfor serveringsmarkedet ser vi konsekvenser av stadig strengere regler og restriksjoner.

Ta kontakt med oss

Myndighetene jobber på spreng med krisepakker og mellomløsninger. Det er bra. Samtidig står dere medlemmer midt oppi en hverdag som må håndteres nå – ikke neste uke, måned eller et halvt år. DLF ønsker deres innspill og henvendelser om hvordan vi sammen kan komme best mulig gjennom denne krevende tiden vi er inne i.

Vi oppfordrer til å ta kontakt med oss dersom dere har problemstillinger dere ønsker at DLF tar tak i, eller behøver noen å sparre med om den krevende situasjonen dere står i:

John Ole Skeide, Markedssdirektør, tlf. 920 34 567

Thomas Weihe, Verdikjededirektør, tlf. 913 84 624

Mette Hanekamhaug, Kommunikasjonsdirektør, tlf. 412 00 745

Helge Hasselgård, Adm.direktør, tlf. 957 54 332