Oppføringer av Mette Hanekamhaug

DLF om regulering av innkjøpsbetingelser

Mandag 12. september la Reitan/Oda frem et forslag til forskriften som skal forhindre «usaklig prisdiskriminering» fra leverandørene.  Forslaget begrunnes med påstander om at leverandørene gir usaklige prisforskjeller til kjedene og gir lojalitetsrabatter til NorgesGruppen. DLF tilbakeviser påstandene i en sak i Nettavisen.

Kartlegging av innkjøpsbetingelser

Konkurransetilsynet offentliggjorde i dag resultatet fra kartleggingen av innkjøpsbetingelser i dagligvaremarkedet frem til 2019. Tallene viste lite variasjoner fra foregående år. Nå ønsker tilsynet å fortsette samarbeidet med leverandørene for å få mer informasjon om årsakene til at ulike betingelser oppstår.

Dagligvare og konkurranse – kampen om kundene

Fredag 19. juni la regjeringen frem Stortingsmeldingen «Dagligvare og konkurranse – kampen om kundene». Meldingen beskriver konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet og drøfter mulige tiltak for hvordan den kan bedres. Næringsministeren Iselin Nybø løfter frem viktigheten av å styrke konkurransen til beste for forbrukerne.