Oppføringer av Mette Hanekamhaug

Kartlegging av innkjøpsbetingelser

Konkurransetilsynet offentliggjorde i dag resultatet fra kartleggingen av innkjøpsbetingelser i dagligvaremarkedet frem til 2019. Tallene viste lite variasjoner fra foregående år. Nå ønsker tilsynet å fortsette samarbeidet med leverandørene for å få mer informasjon om årsakene til at ulike betingelser oppstår.

Dagligvare og konkurranse – kampen om kundene

Fredag 19. juni la regjeringen frem Stortingsmeldingen «Dagligvare og konkurranse – kampen om kundene». Meldingen beskriver konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet og drøfter mulige tiltak for hvordan den kan bedres. Næringsministeren Iselin Nybø løfter frem viktigheten av å styrke konkurransen til beste for forbrukerne.