Aass Bryggeri: – Vi skaper gode stunder

Vi intervjuer Christian Aass, daglig leder for Aass Bryggeri i Drammen, i vår serie med lederintervjuer. Christian snakker om flinke ansatte, tradisjoner, godt øl, et spennende marked og urettferdig konkurranse.

 – Det var ingen selvfølge at jeg skulle bli 5. generasjon Aass i lederstolen i bryggeriet, sier Christian. Han forteller om sine første arbeidsår innenfor IT, bank og ikke minst maskinteknisk arbeid, der planen var å ikke lede bryggeriet.

– Det maskintekniske er jeg fremdeles glad i – og på mine runder omkring på bryggeriet blir det alltid plass til både gode samtaler med ansatte – og spennende diskusjoner om prosessutstyr og tekniske muligheter.

Christian Aass inntok, på tross av andre plane, likevel lederrollen i 2013, og mener selv at bakgrunn fra andre bransjer har vært en fordel. – Alle virksomheter opplever opp- og nedturer, og en bred erfaringsbakgrunn er alltid positivt. Aass Bryggeri har ellers hatt sin andel av utfordringer, der kanskje de største var bybrannen i Drammen i 1866, og da min far opplevde at Coca-Cola sa opp avtalen, for å starte egen virksomhet i Norge. Vi hadde totalansvaret for produksjon, lager, distribusjon og salg gjennom 54 år.

– Men vi kommer alltid sterkt tilbake – der dyktige ansatte og målfokusert ledelse er en slitesterk motor.

Norskeid – på godt og vondt

– Vi er jo stolte over at Aass er det største norskeide bryggeriet i landet, og endog familieeid. Her opplever vi at forbrukeren faktisk heier på Aass. Det er gøy, og en posisjon vi tar på alvor. Sammen med bryggerier som Mack og Grans leverer vi «norskeid øl», som nå utgjør 20 % av totalvolumet i Norge.

Christian Aass, daglig leder i Aass Bryggeri. Foto: Aass Bryggeri

– Og her må jeg få legge til: Vi konkurrerer da med store, utenlandske eide bryggerier som slipper unna et skatteregime som skaper en både urettferdig og skjev markedsubalanse.

Et annet poeng i samme kategori, som Christian mener er viktig å løfte, er behovet for å merke alle ølprodukter med opprinnelsessted – slik at forbrukeren kan velge norske produkter, der det er ønsket.

– Aass Bryggeri var ellers tidlig ute med å løfte distribusjonen ut til grossister, noe som gjør at vi er landsdekkende med våre produkter – gjennom alle de store kjedene. Vi opplever nå at vi vokser mange steder, men kanskje sterkest i eksempelvis stor-Oslo og på Sørlandet. Og selvsagt i det kortreiste markedet i regionene rundt Drammen.

– Vi er plassert midt i en konkurranseintensiv og utfordrende bransje – der volumplanlegging, just-in-time-tenkning, riktige priser og forhandlingsdyktighet er helt sentralt. Og uansett hvordan man vurderer bryggeribransjen, er ikke marginene store. Den store, økonomiske ølvinneren er faktisk staten.

Valgte rendyrket ølproduksjon

– Det viktigste og riktigste strategiske valget bryggeriet har gjort siden årtusenskiftet, var å rendyrke ølproduksjonen. Superflinke ansatte, mange med internasjonal bakgrunn, lager nå ca 31 millioner liter øl på årsbasis, der det meste er pils, men der også fatøl og IPA er spennende vekstområder. Og, for å krydre hverdagen, lager vi også noe mineralvann, men det er mest for tradisjonens skyld.

På spørsmål om han ser noen generelle trender i ølmarkedet fremover, trekker Christian fram de alkoholsvake og helsefokuserte produktene. – Samtidig tror jeg opplyste forbrukere vil tenke norsk, de vil tenke kortreist – og de vil tenke bærekraft. Litt retorisk kan vi spørre hva som skjer når forbrukerne forstår at glassflasker fra Mexico ikke er særlig bærekraftig.

Bærekraftfokus er avgjørende

Christian og kollegene bruker ellers mye tid på bærekraftspørsmål. – Forbrukerens bevissthet vokser – og vår jobb er å være i forkant, både av regelverk og forbrukertrender. Vi har heldigvis et solid pantesystem i Norge. Det som kommer nå er en dreining vekk fra plast, der aluminiumsbokser vil bli preferert. Når bokser og multi-packs kommer sterkere er selvsagt plasten en utfordring. Her vil vi i Aass bruke stadig mer pappinnpakninger, men plast vil fremdeles vil måtte være en del av løsningen. Inntil vil finner løsninger som også er økonomisk bærende.

Ellers er Christian svært opptatt av diskusjonene rundt utslipp, der Aass Bryggeri nærmest har løst utfordringene. – Her er likevel myndighetene på krigsstien, og skal skjære alle over en kam, med avgiftspålegg for utslipp. Det går ikke, når vi har satset og funnet løsninger. Det skal vi ha betalt for, understreker han.

Plast skal ut

– Jeg var inne på plast – og her ser vi heldigvis også et EU som vil all plast til livs. I tillegg til trenden med bokser, ser vi også tendenser til at glassflaskene kommer tilbake – og at stålfat-bruken øker. Uansett vil plasten måtte fases ut før 2030, og det er en utvikling vi støtter. Vi registrerer at enkelte større aktører gjerne vil fortsette med plast i deler av produksjonen. Når det finnes andre alternativer – som også kan forsvares økonomisk – er jeg svært uenig med disse valgene. Så tror jeg vårt syn vinner fram – og jeg er glad for at vi er godt i gang.

Vi spør til slutt Christian hvordan han vil oppsummere visjonen og rammene for Aass i årene fremover – og han løfter da frem den formulert visjonen for Aass Bryggeri: «Vi skaper gode stunder»

– Vi har her gjort et viktig strategisk valg. Denne visjonen gjelder først og fremst for våre ansatte – som i sin tur sørger for at forbrukeren skal føle det samme når de kjøper våre produkter. Kunnskapsrike og motiverte ansatte – som gjør kloke og kreative valg innenfor sitt ansvarsområde og for totalen – er den viktigste ressursen. Hos oss er det mer enn en festtale, fastslår en optimistisk Christian Aass, leder for Aass Bryggeri i Drammen.

DLF er viktig

Vi har også snakket med kommersiell direktør Lauritz Aass ved Aass Bryggeri om forholdet til DLF, der han har ansvaret for den løpende kontakten. – Først og fremst er DLF en nyttig verktøykasse, en inspirasjonsplattform og en læringskanal for aktørene i bransjen. De avklarer, og deler proaktiv, innsikt om sentrale bransjeforhold og kalenderhendelser gjennom året, sier Lauritz.

– De legger også til rette for møteplasser der vi kan diskutere og oppsummere tidsaktuelle saker, synspunkter og tiltak som er viktige for medlemmene. Så må jeg også få legge til: I DLF møter vi et solid team med kompetente og hyggelige mennesker – noe som er helt vitalt for god og åpen dialog.

På spørsmål om hva Aass ønsker seg fra DLF fremover, er Lauritz opptatt av deres rolle i arbeidet med å forenkle og effektivisere rammeverket for etterlevelse av eksisterende og nye bærekraftskrav.

– Dette inkludert systemer for rapportering, kalkulering og oppsummering av både kjedenes og Statsforvalterens forventninger, sier han. – Og de må fortsatt jobbe for opprettholdelsen av en omforent standard for bransjen, for å sikre effektive verdikjeder.