Kaffeprat med TINE: Hardt arbeid og medvind i pandemien

Konsernsjef Gunnar Hovland mener det ligger hardt arbeid bak at TINE har vært heldige gjennom pandemien. – Vi kommer til å møte en tøffere hverdag i 2022, sier Hovland.

TINE har lagt bak seg sitt beste tertial økonomisk sett i konsernets historie. Og det er også noe som preger konsernsjefen når han tar Kaffepraten.

– For oss har korona vært markedsmessig og finansielt tilfredsstillende, som det har vært for det meste av dagligvarebransjen i Norge. Men når pandemien er over vil det sannsynligvis igjen bli køer ved svenskegrensen, sier konsernsjef Gunnar Hovland i TINE.

Hardt arbeid

Men han mener det ikke har kommet av seg selv at det gikk så bra som det har gjort.

Konsernsjef i TINE Gunnar Hovland. Foto: TINE SA

– Vi har vært heldige, men det ligger godt og hardt arbeid bak. For tiden låner jeg ofte sitatet «Jo hardere man jobber, jo heldigere blir man». Sånn har det vært med knallhardt smittevernregime, nedstenginger, gjenåpninger og slike ting som skal håndteres.  Vi har hatt et svært tett og godt samarbeid med kundene hele veien og jobbet intenst sammen for å være leveringsdyktige gjennom de utfordringene som pandemien har medført, noe som har gjort at det har gått bra for oss i fellesskap, sier han.

– Hva har vært mest utfordrende i koronatiden?

– Her vil jeg trekke frem tre ting. Det begynner med det sosiale, der vi ser en del utfordringer når vi ikke kunne møte kolleger fysisk. Det andre er gruppedynamikken når en skal løse komplekse problemer, drive frem innovasjon eller lignende som ikke har vært like lett å løse digitalt. For det tredje vil jeg si de konkrete operative utfordringene. Vi har driftet med et svært strengt smittevernregime, men likevel måtte stenge avdelinger og anlegg innimellom på grunn av Covid-19.  Alt dette har vi håndtert fordi mange ledere og medarbeidere har strukket seg veldig langt for at vi skulle fungere og være leveringsdyktige på et høyt nivå hele veien. Det har vært helt essensielt, påpeker Hovland.

Tettere på kundene

– Har dere utviklet noen nyvinninger i denne perioden?

– Det har vært en vanskelig tid, men vi har fått til mye likevel. Det vi har hatt best utvikling på er det som handler om samarbeidet med kundene, hvor vi har jobbet godt sammen for å holde en god servicegrad og drive god kategoriutvikling. På innovasjonssiden har vi gjort færre, men større ting. Jeg kan trekke frem nydelig norsk cheddar som et eksempel som ble lansert inn i pandemien. Den er nå å finne i hele spekteret fra skiver, blokk og revet i dagligvare til gode løsninger med flere industri- og storhusholdningskunder. Vi har tettere samarbeid med kundene om bedre kategoriplaner som er bra for forbruker, bra for kunde og bra for TINE. Vi har også effektivisert ned kostnadene våre ytterligere gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid i hele verdikjeden og gått sjumilssteg digitalt i arbeidshverdagen, sier konsernsjefen.

– Hva skal til for å skape vekst for fremtiden?

– For oss vil kunde- og forbrukerinnsikt være den viktigste driveren for vekst også fremover. Vi må jobbe tett og godt sammen med kundene, der fundamentet for vekst er en forståelse for både kundenes og forbrukernes behov. Nå som koronaen forhåpentligvis snart er historie må vi se på hva som blir den nye normalen og finne løsninger i møte med de nye behovene som oppstår.

– På hvilken måte er det nyttig for dere å være medlem i DLF?

– TINE er et samvirke – vi tror på det å virke sammen for å skape effektive rammebetingelser i sunt samarbeid med kunder og myndigheter for videreutvikling av en konkurransedyktig leverandørindustri til dagligvarebransjen. Jeg tror også det er viktig at vi har et DLF som bidrar til kompetanseutvikling og fremtidig verdiskaping i bransjen. Korona og stengte grenser har eksempelvis dokumentert at grensehandelen er mye større utfordring enn mange tidligere har ment – nå vet vi hva det betyr for sysselsetting, skatte- og avgiftsinngangen at denne handelen skjer i Norge og ikke i nabolandene. DLF har derfor en viktig jobb med å bidra til at politikerne fatter riktige beslutninger i grensehandelsspørsmål basert på uomtvistelige fakta, og ikke basert på for eksempel synsing, sier han.

 


Samfunnsoppdraget

– Hva gjør jobben din spesielt spennende?

– Det er mange ting, men det viktigste er samfunnsoppdraget. TINE er en samfunnskritisk virksomhet, fordi vi sørger for trygge, gode merkevarer på bordet til folk, selv under en pandemi. Det mange ikke tenker på er at hvert bruk som eier TINE i tillegg sysselsetter 2,4 årsverk utenfor bruket. Det er entreprenører, elektrikere og andre som leverer varer og tjenester til bruket. TINE har rundt 9.000 melkebønder som derfor sysselsetter nærmere 30.000 mennesker over hele landet. Sammen med våre kunders virksomheter bidrar det direkte til at de fleste av oss har veldig fine ferier i eget land selv i den fjerneste avkrok. Fordi det er levende samfunn i nord, sør, øst og vest – hele året. Det er meningsfullt og viktig, sier Hovland.

Litt bedre hver dag

OST ER GODT: Utvalget oster som TINE produserer og formidler i butikker med størst sortiment er omfattende. Foto: Torstein Kiserud

– Hva opptar deg og din bedrift mest nå?

– Det viktigste for oss uansett, er at forbrukere og kunder skal være fornøyd med det merkevarene våre skal levere for dem. Det overskygger alt hele tiden. Det er derfor ekstremt viktig for oss å drive langsiktig innovasjon, felles vekst og fortsatt kategoriutvikling sammen med våre kunder. Vi jobber også tungt med bærekraft, som dyrevelferd, helse og klimautfordringen i hele vår verdikjede. Jeg har vokst opp med mentaliteten om å overlate virksomheten til neste generasjon bedre enn det var når vi gikk på vår vakt. Dette ligger også i DNA-et til TINE. Vi jobber hver dag for å bli litt bedre. Selv om vi vinner en kampanje eller kommer på omdømmetoppen i dag, så vinner vi ikke neste gang om vi ikke forbedrer oss hver dag. Vi kan ikke lene oss på det at vi er bra i dag, vi må hele tiden jobbe fremover og bli litt bedre hver dag.

– Hvordan ser 2022 ut?

– Pandemien er noe som er utenfor vår kontroll, og vi kommer til å møte tøffe utfordringer i 2022. Det siste året har det vært vekst i dagligvarebransjen samlet på rundt 17-18 prosent. Vi er en volumbedrift der små endringer gir store utslag. Når landet nå åpner opp og grensehandelen øker igjen vil vi sannsynligvis betydelig ned i volum i Norge. Det vil vi merke. Vi klarer å gjøre en del grep, men våre faste kostnader er ikke så lett å få raskt ned, så våre resultater for 2022 kan bli preget av en nedgang. Satsingen vår på langsiktig innovasjon og vekst er derfor et veldig viktig arbeid fremover, avslutter konsernsjef Hovland.


Fakta om TINE:

  • Antall ansatte: 5.343 v/utgangen av 2020
  • Årlig omsetning: 24.715 millioner kroner i 2020
  • Produktkategorier: Ost, melk, yoghurt, juice, matlagingsprodukter
  • Eksempler på merkevarer: TINE Meierismør, TINE Melk, TINE yoghurt, Sunniva, Diplom-Is, Fjordland
  • Hjemmeside

Oversikt over DLF Kaffeprater finner du her.

Oversikt over DLFs medlemsbedrifter finner du her.