Beskytt merkevaregullet!

Fornøyde deltakere fra DLFs kurs i Merkevarejus i april, sammen med fagansvarlige og forelesere. Fra venstre: Karin Fløistad, leder av konkurranseklagenemnda, professor Monica Viken, BI og Tor Erik Engebretsen, direktør i Dagligvaretilsynet. Foto: DLF

Merkevareposisjonen er helt sentralt for de fleste virksomheter, og innsikt i regelverket for salg og markedsføring i dagligvarebransjen blir derfor stadig viktigere. Derfor arrangerte DLF kurs i Merkevarejus, i samarbeid med Handelshøyskolen BI.

Utviklingsfarten innenfor digitale plattformer og nye markedsverktøy har aldri vært høyere, og stiller stadig nye krav til oppdatert kompetanse. For alle som arbeider innenfor ledelse, salg, marketing og kommunikasjon er juridisk merkevareforståelse dermed viktigere enn noensinne.

DLF-kurset i Merkevarejus ble avholdt i midten av april, og deltakerne var klare i sine tilbakemeldinger: Dette var et viktig kurs som ga deltakerne verktøy for å beskytte sine merkevarer, basert på grunnleggende kunnskap det juridiske rammeverket. Professor Monica Viken ved BI var fagansvarlig og hovedforeleser. Hun hadde fått med to sterke gjesteforelesere: Advokat Karin Fløistad som er leder av konkurranseklagenemnda, og Tor Erik Engebretsen, direktør i Dagligvaretilsynet.

Kurset tok opp disse hovedtemaene:
  1. Innsikt i det sentrale juridiske rammeverket for salg og markedsføring i dagligvaremarkedet.
  2. Kunnskap om regler for markedsføring, særlig på digitale plattformer og overfor barn
  3. Oversikt over regler for varemerker, produktetterligninger, sammenlignende reklame og god handelsskikk
  4. Vurdering av praktiske tilfeller, basert på juridisk metode og bruk av juridiske kilder

Hold deg oppdatert på DLF kurs og arrangement, motta DLF Nyhetsbrev.