Praktisk kurs: Lær å lage bærekraftstrategi – fortsatt ledige plasser! NB! NY dato.

Stadig flere ser at de må jobbe med bærekraft. Samtidig vet vi at mange selskaper innenfor dagligvarebransjen synes det er vanskelig å vite om arbeidet de gjør er godt og hvilke teama og tiltak som bør prioriteres. PwC har satt sammen 3 kurs tilpasset for DLFs medlemmer.

Å vite hvor en bør starte i bærekraftsarbeidet eller hvilke krav en må oppfylle kan være utfordrende. Dette kurset passer for DLF medlemmer som ikke har startet med bærekraftsarbeidet eller som har behov for å oppdatere arbeidet sitt slik at arbeidet er i tråd med kommende rapporteringskrav. Kurset passer både for små, store, nasjonale og internasjonale selskaper.

Les mer om kurs 2: Fra bærekraftstrategi til handling (10. mai) – dette kurset er dessverre avlyst

Les mer om kurs 3: Lær å lage et godt klimaregnskap (11. mai)

Få med deg gratis frokostseminar om bærekraft 29. mars


Tid/sted:
12. juni.
Sted: PwC, Dronning Eufemias gate 71, Bjørvika, Oslo

Pris:
Kr. 4.000,- (eks. mva) per deltager eller kr. 6.000,- (eks. mva) for to deltakere fra samme selskap. Lunsj er inkludert.

Påmeldingsfrist:
Det er fortsatt mulig å melde seg på. Ta kontakt med DLF administrasjonen ved Siw Skjervold | [email protected]

Opprinnelig frist for påmelding var 12. april.  
Gjennomføringen av kurset forutsetter tilstrekkelig antall påmeldte.

Påmelding og betaling 
Påmeldingen er bindende og gjøres ved å ta kontakt med Siw Skjervold. Betaling gjøres ikke før etter påmeldingsfrist og kun ved tilstrekkelig deltakelse. Informasjon om betalingsløsninger sendes etter fristen og ved gjennomføring. Kursene er kun for DLFs medlemsbedrifter.


Innhold

I kurset vil erfarne instruktører gi dere en praktisk gjennomgang for hvordan man kan utvikle en bærekraftsstrategi og finne gode mål og KPIer. En vesentlighetsanalyse bør alltid ligge til grunn for en bærekraftsstrategi. Det er et verktøy som kartlegger hvilke bærekraftsteamer som er viktig å hensynta for din organisasjon. Kurset vil gi dere et god overblikk over hvilke bærekraftskrav ditt selskap vil møte i tiden fremover.

Gjennom praktisk oppgaveløsning, diskusjon og tilgang på verktøy vil dere bli rustet til å ta fatt på arbeidet i din organisasjonen!

Agenda
  • Gjennomgang av krav for rapportering på bærekraft og påvirkningen det har på utforming av bærekraftsstrategi
  • Gruppeoppgave 1: Praktisk gjennomgang av stegene i en vesentlighetsanalyse for å lage en bærekraftsstrategi
  • Gruppeoppgave 2. Praktisk gjennomgang av hvordan sette gode mål og KPIer
Verktøy og materiell

Dere får med dere materiell som beskriver agenda, tips, oppgaver for fem arbeidsmøter for å gjennomføre en vesentlighetsanalyse i henhold til kommende rapporteringskrav. I tillegg inneholder presentasjoner rammeverk for målsetting og utvikling av KPIer og tips til veien videre.

 


Kontaktpersoner

Påmelding:
Siw Skjervold
Seniorrådgiver kommunikasjon og medlemstjenester
Siw.skjervold(a)dlf.no

Innhold kurs:
Helena Slapø
PwC | Manager | Sustainability & Climate Change
helena.slapo(a)pwc.com | mobil 92 08 53 46


Relevante saker:

PwC: Gratis frokostseminar om bærekraft 29.mars 2023


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter