Praktisk kurs 2: Fra bærekraftstrategi til handling – AVLYST!

Stadig flere ser at de må jobbe med bærekraft. Samtidig vet vi at mange selskaper innenfor dagligvarebransjen synes det er vanskelig å vite om arbeidet de gjør er godt og hvilke teama og tiltak som bør prioriteres. PwC har satt sammen 3 kurs tilpasset for DLFs medlemmer.

Implementering av strategi er en kjent utfordring og det er mye å gripe om når strategi settes ut i handling. Dette kurset passer for DLF medlemmer som har en bærekraftsstrategi og som ønsker å lære mer om hvordan man får satt planer ut i livet. Kurset passer både for små, store, nasjonale og internasjonale selskaper.

Les mer om kurs 1: Lær å lage bærekraftstrategi (3. mai)

Les mer om kurs 3: Lær å lage et godt klimaregnskap (11. mai)

Få med deg gratis frokostseminar om bærekraft 29. mars


Onsdag 10. mai kl. 9.00 – 13.30
Sted: PwC, Dronning Eufemias gate 71, Bjørvika, Oslo

Pris:
Kr. 4.000,- (eks. mva) per deltager eller kr. 6.000,- (eks. mva) for to deltakere fra samme selskap. Lunsj er inkludert.

Påmeldingsfrist:
12. april. På grunn av for lite påmeldinger er dette kurset avlyst.
Gjennomføringen av kurset forutsetter tilstrekkelig antall påmeldte.

Påmelding og betaling 
Påmeldingen er bindende og gjøres i skjema under. Betaling gjøres ikke før etter påmeldingsfrist og kun ved tilstrekkelig deltakelse. Informasjon om betalingsløsninger sendes etter fristen og ved gjennomføring. Det er mulig å melde seg på alle tre kursene samtidig. Kursene er for DLF medlemsbedrifter.


Innhold

Gjennom tre gruppeoppgaver veileder våre instruktører dere i prosessen fra å utarbeide en handlingsplan til hvordan handlingsplanen skal settes ut i praksis, utvikling av gode styringssystemer og hvordan arbeidet bør forankres i organisasjonen. Dere vil lære om hva tips til hva som er beste praksis for oppfølging og monitorering av arbeidet. Kurset gir dere praktiske tips til styring og organisering, og nyttige verktøy for å avgjøre involvering, roller og ansvarsfordeling, i tillegg til hva og hvordan måloppnåelse skal kartlegges.

Vi er klare til å gi deg de praktiske tipsene og nyttige verktøyene som gir trygghet på veien videre. Er du?

Agenda
  • Hvordan sikre en god prosess fra strategi til handling
  • Gruppeoppgave 1: Utarbeide handlingsplan for måloppnåelse på bærekraftsarenaen
  • Gruppeoppgave 2: Hvordan styre arbeide og lage handlingsplaner
  • Gruppeoppgave 3: Hva skal til for å monitorere og følge opp arbeidet i praksis
Verktøy og materiell

Dere får med dere malverk som kan brukes for å lage handlingsplaner og organisere arbeidet.


Kontaktpersoner

Påmelding:
Siw Skjervold
Seniorrådgiver kommunikasjon og medlemstjenester
Siw.skjervold(a)dlf.no

Innhold kurs:
Helena Slapø
PwC | Manager | Sustainability & Climate Change
helena.slapo(a)pwc.com | mobil 92 08 53 46


Relevante saker:

PwC: Gratis frokostseminar om bærekraft 29.mars 2023


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter