Kaffeprat med Aass Bryggeri: Krevende å være leveringsdyktige under korona

Koronaen kom som et sjokk på Aass Bryggeri i Drammen. Mye ble satt på hold og folk ble permittert. Men det mest krevende har vært å skaffe nok emballasje.

– Det har vært ekstremt krevende å være leveringsdyktige på grunn av råvaresituasjonen. Vi hadde ikke fått til dette uten flinke ansatte. Det har vært vanskelig å få tak i både plast, papp og aluminium, sier administrerende direktør og teknisk sjef Christian A. K. Aass i Aass Bryggeri.

Han er femte generasjon som leder det familieeide bryggeriet, og overtok sjefsstolen etter sin far i 2013.

– Det er rett og slett emballasje vi har slitt med å få tak i. Malt og humle har vært greit, legger han til.

Permisjon og tilbake igjen

Femte generasjon daglig leder av Aass Bryggerier, Christian A. K. Aass. Foto: Vegard Breie.

Femte generasjon daglig leder av Aass Bryggerier, Christian A. K. Aass. Foto: Vegard Breie.

For en drikkevareprodusent har koronatiden gitt flere utfordringer, som å motivere alle medarbeidere til å holde et høyt smittevern i bedriften. Aass er stolt av at bedriften ikke har hatt et eneste minutt nedetid.

– Det viser at vi har fått det til, sier han.

Da Norge stengte ned i mars i fjor trodde de at ølsalget ville gå drastisk ned. I første omgang ønsket Aass Bryggeri å bidra til å redusere helsekøen gjennom å kartlegge hvem i bedriften som var i utsatt gruppe.

– Vi så jo på nyhetene hvordan det gikk i Italia. De har ikke dårlige sykehus. Vi forsto også ganske raskt at vi gjorde dette litt feil. Det var jo et sjokk det hele, og vi måtte gå litt grundigere til verks, så vi permitterte og satte mye på stopp, sier Aass.

Etter hvert så de likevel at salget økte, og da hentet de folk tilbake fra permisjon.

– Det var veldig hyggelig å gjøre, sier han.

Mer jus i øl

Bryggerisjefen forteller at trendene fortsetter med stadig flere øltyper med fruktjus og flere ingredienser enn tidligere, men at pils fremdeles er det største produktet.

– Pils er et mye mer krevende produkt å lage enn folk er klar over. Det er så lite som skal til av småfeil i alle deler av prosessen før produktet smaker dårlig. Vi følger renhetsloven på pils, som at den kun lages av malt, humle, vann og gjær. Det er veldig nakent. Men vi får det til, slår Aass fast.

– Har dere utviklet noen nyvinninger i denne perioden?

– Å ja. Vi kommer nå med en helt ny IPA, som er lysere enn den kobberrøde vi har hatt. Den bygger på en helt ny resept fra det vi kaller pilotbryggeriet vårt. Den er lys og mer amerikanskpreget. Vi kommer også med en IPA som svarer på den frukttrenden som er, med papaya og guava. Vi har ganske mange øl med frukt, forteller Aass.

 

Han trekker også frem at bedriften omtrent ikke har investert noen ting de siste to årene, fordi de ikke har hatt mulighet til å ta inn utlendinger for å gjøre vedlikehold.

Godt forhold til kunder

Vedlikehold og kontroll foregår hele tiden for å sikre kvaliteten. Foto: Aass Bryggeri.

– Vi har derfor et resultat som er preget av at vi har spart 10 millioner kroner på vedlikeholdsutgifter. Underveis har euro-kursen vært i 13. Da tapte vi penger hver dag. Det var veldig deilig da den gikk ned.

– Hva skal til for å skape vekst for fremtiden?

– Det er å opprettholde de kundene vi har, jobbe med å få nye kunder, og ha et godt forhold til de som kjøper produktene våre, som er kjedene og utesteder. Vi må dessuten gjøre fornuftige investeringer, sier Aass.

– På hvilken måte er det nyttig for dere å være medlem i DLF?

– Vi er veldig happy med DLF på flere områder. Både som kanal og for å ventilere utfordringer. Vi kan ta opp sensitive ting for oss eller for flere. De har også DLF Kompetanseprogram i samarbeid med BI. Dette har vi benyttet for KAM-ene våre og opplever at er nyttig. Dessuten er det lønnsstatistikken og webinarer, og Høstmøtet er bra for å forstå bransjen. Jeg vil også legge til at strukturelementet og forutsigbarheten som STAND-samarbeidet med dagligvarehandelen gir, har vært en revolusjon av effektivitet og gir meg gåsehud. Dette er kjempebra, sier han.

Tror på 2022

Selv om Aass Bryggeri er en familiebedrift, er det ikke automatikk i at den i familien overtar ledelsen. Selv startet Christian Aass i bedriften i 2006, etter en rekke andre jobber. Han startet med eiendom i bryggeriet, og at han ble sjef var mer tilfeldig.

– Jeg jobbet med et prosjekt og han som var teknisk sjef ble syk, så jeg måtte hjelpe faren min som var daglig leder da. Etter hvert ble jeg teknisk sjef, fordi han som hadde stillingen fortsatte å være syk. Så ble faren min syk, og mellom 2010 og 2013 var det en glidende overgang til at jeg ble daglig leder. Jeg blant annet omorganiserte slik at jeg kunne ha alle stillingene innenfor teknikk, eiendom og daglig ledelse. En annen organisasjon med færre og gode mellomledere, sier han.

– Jeg tror 2022 blir bra. Vi har et vedlikeholdsetterslep som vi skal ta igjen. Vi er dessuten spent på emballasje. Vi har skiftet til plast, og vi er litt spent på hva som er fremtidens multipack. Vi tenker at det er kjempeviktig at boksene er beskyttet på toppen. Folk drikker rett fra boksen, og det blir uhygienisk om de ikke er beskyttet. Per nå benyttes plast rundt mulitpack så får vi se hva fremtiden bringer.  Det har ikke vært opplyst godt nok at plast er bra og resirkulering er bra.

Det tradisjonsrike bryggeriet ligger pent langs Drammenselven på Bragernes-siden. Foto: Aass Bryggeri.


Fakta om Aass Bryggeri:

  • Antall ansatte: 104 årsverk
  • Årlig omsetning uten alkoholavgifter : 354,3 MNOK, i 2020. Inkludert avgifter er 1 mrd passert.
  • Produktkategorier: Sterkøl, butikkstyrke øl, alkoholfritt øl, akevitt, cider, mineralvann
  • Eksempler på merkevarer: Aass Fatøl, Aass Ankerpils, Aass Julebrus, Lauritz Aquavit
  • Hjemmeside

Oversikt over DLF Kaffeprater finner du her.

Oversikt over DLFs medlemsbedrifter finner du her.