DLF Webinar: Økt effektivitet med nye løsninger fra NLP

Vi inviterer til DLF Webinar i samarbeid med Norsk Lastbærer Pool (NLP):

Økt effektivitet med nye løsninger fra NLP

 Torsdag 28. oktober kl 9:00-10:00 (via Teams).

Thomas Weihe (Verdikjededirektør DLF) innleder webinaret. Fra NLP kommer Frank Holen (Salg- Marked og Produktsjef).

Dette får du høre mer om:

Norsk Lastbærer Pool vil presentere nye løsninger og tjenester innen sensorteknologi og fotogjenkjenning – og redegjøre for hvordan DLFs medlemmer kan nyttiggjøre seg av disse.

  • RFID teknologi som forenkler telling, samt  inn og ut kontroll av NLP Plastlastbærere
  • Kontroll av lastbærere ved kamerateknologi – Prosjekt hos Nortura

Det vil bli mulighet til å stille spørsmål mot slutten av programmet.

Webinaret er spesielt relevant for:

Logistikkledere, lageroperatører, produksjon, distribusjon og alle andre som jobber med eller er involvert i lastbærere.

Meld deg på i skjemaet her!

Arrangementet er gratis og er åpent for alle ansatte i DLFs medlemsbedrifter og DLF Partnere.

Program

Klokkeslett Foredrag Foredragsholder(e)
09:00

Velkommen

Thomas Weihe (DLF) ønsker velkommen.

Presentasjon NLP v/ Frank Holen.

Spørsmål.

10:00

Ferdig

Påmelding


Om Norsk Lastbærer Pool (NLP):

DLF er medeier i flere bransjeseksalper og NLP er et av disse. NLP tilbyr i dag returordninger for EUR-paller (tre), plastpaller og plastkasser, samt tilknyttede tjenester for norsk dagligvarebransje. Deres IT-løsninger er spesialutviklet og fremstår som en sentral del av virksomheten. Selskapet har i dag en betydelig markedsandel og sunn drift. Kostnadene forbundet med håndtering av lastbærere i bransjen er betydelig redusert.


Aktuelle saker:

DLF er på vegne av medlembedriftene medeier i bransjeselskaper

DLF og NLP


DLF Forum / DLF eForum / DLF Webinar

Våre arrangement er tilbud til alle ansatte i DLFs medlemsbedrifter. Det er temabaserte seminarer med bransjeaktuelle saker.

Informasjon om våre arrangement legges fortløpende ut på våre nettsider. Invitasjon sendes til de av våre medlemmer som har registrert seg for å motta DLF Nyhetsbrev.

Les mer her