DLF Utmerkelser 2022

Nå er det snart tid  igjen til å vise frem den bredde av positive bidrag våre medlemmer står for. Vinnere av DLF Utmerkelser 2022 skal kåres under DLF Høstmøte 20. oktober.

Kanskje er det din kandidat som vinner pris i år!

Nytt i år er at vi erstatter DLF Samfunnsansvarspris med DLF Bærekraftspris. Les mer om bakgrunnen for dette her.

For å gjøre det enkelt å nominere er prosessen delt i to. Første runde sender dere inn en pitch og for de som går videre til runde to må det sendes inn mer utfyllende informasjon i en presentasjon.

Frister

Vi åpner opp for registrering av nominasjoner i begynnelsen av juni og frist for å delta blir i august. Konkurranseguide med utfyllende informasjon om kriterier og frister kommer.


Så enkelt er det å nominere:

 1. Skriv en pitch (maks en A4 side) og forteller kort om kandidaten dere nominerer, med utgangpunkt i kriteriene.
 2. Registrer nominasjonen/pitch.
 3. Last opp og send inn.

Mer trengs ikke i første runde!

Ut i fra dette vil juryen velge ut de kandidatene som inviteres til å gå videre til runde to, og som må levere en mer utfyllende presentasjon.


Hvem kan vinne?

 • Kandidaten eies av, selges av eller være gjennomført av et DLF-medlem.
 • Tidligere nominerte kandidater kan også nomineres (gjelder ikke tidligere vinnere). Husk å sjekke kriteriene.

Finalistene presenteres og vinnerne kåres på DLF Høstmøte 20. oktober.


Kriterier

Her følger en kort utgave av kriteriene (tilpasset en pitch):

 • DLF Innovasjonspris
  Beskriv kort hvordan kandidaten skaper begeistring, gir større mangfold i markedet og tilfører verdi for forbruker, leverandør og handel. Beskriv også kort hvilke resultater som er oppnådd.

Tidsperiode: Vinneren kan kåres både på bakgrunn av et langvarig arbeid, en nystartet satsing eller særskilte tiltak i en kortere tidsperiode. Innovasjonen må enten fortsatt pågå / være i markedet, eller ha vært avsluttet etter 1. juni året før.

 • DLF Merkevarepris
  Beskriv kort hvordan merkevaren har utmerket seg mht.: Tydelige verdier, Engasjement, Oppmerksomhet og/eller Markedsandeler. Beskriv også kort hvilke resultater som er oppnådd.

Tidsperiode: Vinneren kåres blant merkevarer som har levert resultater og hatt en sterk posisjon i markedet i løpet av minst de siste 3 år foregående år.

 • DLF Bærekraftspris
  Beskriv kort hvordan kandidaten har bidratt til bærekraftige forbruks -og produksjonsmønstre og redusert belastningen på miljø og klima, i tråd med FNs Bærekraftsmål nr 12. Relevante områder inkluderer:

  • Gjenbruksmuligheter
  • Transport
  • Emballering
  • Klimafotavtrykk
  • Matsvinn
  • Energiforbruk
  • Miljøutslipp

Tidsperiode: Vinneren kåres både på bakgrunn av et langvarig arbeid eller særskilte tiltak i en kortere tidsperiode. Men prosjektet eller tiltaket må enten fortsatt pågå eller ha vært avsluttet etter 1. juni året før.

Les mer om DLF Utmerkelser her.


Juryen

Juryene er satt sammen av personer med bredde av erfaringer og kunnskap fra bransjen og eksternt. DLF Merkevarepris og DLF Innovasjonspris har samme jury.


Kontaktperson:

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Siw Skjervold, prosjektleder DLF Utmerkelser
send mail 


Tidligere vinnere

Vinnere 2021

Vinnere 2020

Vinnere 2019

Vinnere 2018

Vinnere 2017

Vinnere 2016