DLF Forum: Aktuelle konkurranserettslige problemstillinger – særlig knyttet til EMV

I samarbeid med DLF Partner Arntzen de Besche  inviterer vi til DLF Forum

torsdag 30. november kl. 09:00 – 10:45, hos Arntzen de Besche, VIA Vika i Oslo (Ruseløkkveien 30).

EMV og konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet er et tema som angår mange av våre medlemsbedrifter. Arntzen de Besche vil gå nærmere inn på konkurranserettslige problemstillinger knyttet til EMV. AdB vil også belyse andre særlig aktuelle konkurranserettslige spørsmål og prosesser som kan være relevante for våre medlemmer.

Målgruppe:

Internadvokater, samt administrerende direktører og salgsdirektører.

29.11 – Påmeldingen er nå stengt.

Program

Klokkeslett Foredrag Foredragsholder(e)
kl. 08:30

Registrering og enkel servering

Foredragsholdere

Kl. 09:00

Velkommen og introduksjon

John Ole Skeide, Markedsdirektør i DLF

Foredragsholdere

Konkurranserettslige problemstillinger knyttet til handelens egne merkevarer (EMV)

Stein Ove Solberg, Advokat/Partner og Svein Terje Tveit, Advokat/Partner hos Arntzen de Besche

Foredragsholdere

Pause

Andre aktuelle konkurranserettslige temaer, herunder forslaget om markedsetterforskningsverktøy, Konkurransetilsynets marginstudie og evt. annet

Stein Ove Solberg, Advokat/Partner og Svein Terje Tveit, Advokat/Partner hos Arntzen de Besche

Spørsmål og diskusjon

Kl. 10:45

Ferdig

Påmelding


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter