TINE mottar DLF Samfunnansvarspris 2020

 

Vinnere av DLF Utmerkelser 2020 ble kåret under historiens første digitale DLF eHøstmøte 15. oktober. På grunn av årets spesielle omstendigheter fikk vi dessverre ikke til en overrekkelse av priser slik vi tidligere har gjort det, under en festmiddag med bransjekolleger i salen. Men, vi skal selvsagt få overrekke de velfortjente prisene til vinnerne uansett. Vi tar selvfølgelig hensyn til smittevernregler.

Først ut er TINE SA som er årets vinner av DLF Samfunnsansvarspris for «Bærekraftig verdiskaping».

Onsdag 9. desember overrak DLFs Markedsdirektør John Ole Skeide prisen til Gunnar Hovland, Konsernsjef i TINE , og Bjørn Malm, Leder for Bærekraft i TINE.

Bjørn Malm, Leder for Bærekraft i TINE, Gunnar Hovland, Konsernsjef i TINE og John Ole Skeide, Markedsdirektør i DLF. Foto: DLF / Siw Skjervold

 

Bjørn Malm, Leder for Bærekraft i TINE.

   – Dette er inspirerende for alle som jobber i TINE, sier Bjørn Malm. DLFs Samfunnsansvarspris minner oss på hvor viktig det er å være både en verdiskaper, så vel som en samfunnsaktør.  I TINE kaller vi det bærekraftig verdiskaping. Jeg tror at framtidens vinnere vil være dem som utvikler og produserer produkter og tjenester på en måte som forener samfunns- og miljømessig ansvar med egen lønnsomhet. Lykkes vi med vårt bærekraftsarbeid vil det også bidra til at vi når våre vekstambisjoner, fortsetter Malm.

Juryens begrunnelse

Årets vinner av DLF Samfunnsansvarspris har en helhetlig tilnærming til bærekraft og samfunnsansvar. Det gjennomsyrer hele virksomheten og alle ledd i bedriften. De har gått grundig til verks for å avdekke problemstillinger og finne løsninger.  Bedriften jobber langsiktig og målrettet. Den setter hårete mål og kan dokumentere konkrete resultater av tiltak som har gitt positiv effekt for klima og miljø, og av tiltak som har gitt helsemessige gevinster for forbrukeren. Årets vinner står frem som et eksempel til etterfølgelse. Bedriften har vist hvordan en bærekraftig tilnærming til samfunnet lar seg kombinere med sunn verdiskaping.

Juryen består av:

Jaana Røine, Adm.direktør, Grønt Punkt Norge
Ole Berg, Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
Morten Karlsen, Direktør Innkjøp, NHO Reiseliv
Heidi Furustøl, Daglig leder, Etisk handel Norge
Helge Hasselgård, Adm.direktør, DLF

 

Se finalistvideoen til TINE her:

Vi har laget video på alle finalistene til DLF Utmerkelser 2020, og de ble vist på DLF eHøstmøte i oktober.


DLF Utmerkelser er også overlevert  Essity Norge (DLF Merkevarepris) og vil bli overlevert Hansa Borg Bryggerier AS (DLF Innovasjonspris) på nyåret. Vi oppdaterer våre nettsider fortløpende. Les om årets vinnere her.


Om DLF Utmerkelser

For å vise frem den bredde av positive bidrag våre merkevarebedrifter står for, har DLF utviklet tre utmerkelser. Disse er DLF Innovasjonspris, DLF Merkevarepris og DLF Samfunnsansvarspris.

Vinnerne av DLF Utmerkelser er strålende eksempler på hva merkevareleverandørene bidrar med som verdiskapere og samfunnsaktører. Vinnerne og de øvrige finalistene viser prestasjoner til inspirasjon og etterfølgelse for hele bransjen. Først og fremst har de lykkes i å utvikle fantastiske produkter til nytte og glede for norske forbrukere.

Med DLFs Samfunnsansvarspris ønsker vi å trekke frem gode eksempler på hvordan merkevarene eller merkevarebedriftene tar et betydelig og viktig samfunnsansvar. Det kan være gjennom å bidra til bedre folkehelse, bedre ressursutnyttelse, lavere klimautslipp eller/og å løse sosiale problemer.