STAND: Samarbeid gir bedre bærekraft

 

STAND gjør matbransjen sterkere sammen. Samarbeid om optimal vare- og informasjonsflyt mellom leverandører og handel betyr bedre og mer synlig bærekraft. Som medlem av DLF er du en del av dette STAND-samarbeidet.

– Dagligvarebransjens omfattende verdikjedesamarbeid og fokus på standardisering har bidratt til mer bærekraftige produkter, økt effektivitet og redusert matsvinn, sier Thomas Weihe, Verdikjededirektør i DLF. For å synliggjøre betydningen bransjens arbeid innen dette området vedtok STAND nylig et revidert mandat hvor bærekraft løftes frem. Tilsvarende presiseringer vil bli gjort i relevante STAND-standarder.

Riktig vare. Riktig sted. Riktig tid. Dette er avgjørende for leverandører av varer som forbrukes hver dag, hele året. Det kommer ikke av seg selv. Det ligger mye arbeid og samarbeid bak at prosesser, forpakninger, merking og transportløsninger i høy grad er standardisert.

Både dagligvareleverandører og kjedegrupperinger har samlet seg om å standardisere det massive logistikkapparatet matbransjen består av, og som maler året rundt. Med DLF på den ene siden og DMF (Dagligvarehandelens Miljøforum AS) på den andre, samarbeides det om løsninger for pakningsstørrelser, merking, lasteløsninger og transport som passer i biler, hyller og stativer i butikker.

På den måten kan varer spores, færre varer blir ødelagt på veien og treffsikkerheten for levering blir langt høyere. Alle leverandører til handelen må være en del av dette apparatet.

Bedre service

Et resultat av samarbeidet gjennom STAND er høyere servicegrad. For snart ti år siden ble det gjennom samarbeidet identifisert at gjennomføringsevnen rundt nylanseringer var en stor utfordring. Store leverandører og kjedegrupperingene samarbeidet om en løsning som fikk navnet «STAND011 Effektive lanseringer».

Thomas Weihe Foto: DLF

– Resultatet ble lansert i juni 2013, da vi etablerte et eget standardisert prognoseskjema for å forenkle utvekslingen av viktig produktinformasjon mellom leverandør og kjede. Dette skulle i første omgang sikre bedre forutsigbarhet knyttet til lanseringsvolum, og i starten fokuserte vi kun på nylanseringer, forteller Verdikjededirektør Weihe i DLF.

– Når dagligvaremarkedet er flatt er rammeverket en viktig nøkkel til vekst, og er dessuten vesentlig for å kunne holde tritt i et voksende marked. Det aller viktigste er at alle parter bruker rammeverket riktig. Fortsatt ser vi at servicegraden er dårligst ved sortimentsendringer, legger han til.

For få utnytter muligheten

I begynnelsen utgjorde standarden et felles avtalt rammeverk som beskriver avtalte aktiviteter, prosesser og tidsfrister. Basert på evalueringer ble standarden videreutviklet i august 2015 til også å omfatte sortimentsendringer.

– Bruken av standardene ute i bedriftene har blitt bedre, men det er fortsatt mange som ikke har utnyttet mulighetene fullt ut. Derfor har arbeidet med å bygge kjennskap og kunnskap høy prioritet i STAND. I år er det spesielt etterlevelse av delprosessen «STAND Sortiment» som står sentralt, fordi vi mener potensialet er størst på dette området, sier Weihe.

Viktig nøkkel

Daglig leder Jens Olav Flekke i Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) mener STAND er en viktig nøkkel for å klare å drive mer miljøvennlig.

– STAND er et fundament for å drive rasjonelt i bransjen. Da er man både kostnadseffektiv og miljøeffektiv. Dette henger ganske nøye sammen.

Unikt for Norge

Flekke påpeker at STAND-samarbeidet i Norge er unikt i internasjonal sammenheng.

– Mange utenfor Norge skulle nok ønske seg tilsvarende samarbeid. I andre land må leverandørene forholde seg til spesifikke kjedekrav som kompliserer, sier han.

Her samarbeider man om felles retningslinjer, som plukker bort mange feilkilder og misforståelser. Flekke viser også til oppdateringen av STAND som har skjedd de senere årene. Stand hadde over årene lagt på seg og endt opp som et massivt dokument. Etter hvert ble dette både komplisert og uoversiktlig for alle parter å forholde seg til.

Understreker riktig bruk

Det var et fåtall i bransjen som «kunne» Stand. Revisjonen av Stand ble lagt opp prosessorientert slik at de involverte kunne forholde seg til de fagområder som er deres ansvar.

– På den måten blir regelverket mer tilgjengelig for de fleste ute i bedriftene, ikke minst er dette viktig for nye ansatte, sier han.

Også han understreker at det er viktig at regelverket blir fulgt og brukt riktig. Resultatet er mindre ressursbruk, lavere kostnader, redusert matsvinn, mindre utsolgt i hylla og bedre service til både utsalgssteder og forbrukere.


Dette er STAND:

STAND står for Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje og er etablert av aktørene i bransjen. Leverandørene er representert gjennom Dagligvareleverandørenes Forening (DLF), og handelen representeres gjennom Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF). STAND ble etablert i 1998. Organisasjonen skal utarbeide og overvåke nødvendige løsninger og tiltak som bidrar til effektivisering, rasjonalisering og optimalisering av varestrømmen, samt å sørge for at disse blir satt ut i livet. Dette gjelder alle elementer av logistikken rundt vareflyten, som data, databaser, informasjon, produkter/varer, samt merking med GS1 sine standarder, emballasje, paller, transport, sporing og så videre.


Aktuelle saker:

Stand og DLF

Brukopp-kalender for frukt og grønt

(Bilde og sak med tillatelse fra Matvett.no)

I 2021, feirer vi FNs år for frukt og grønt med å hylle 12 ulike frukt og grønnsaker som vi gir deg tips til å ta bedre vare på. Frukt og grønt er noe av det vi kaster mest av, enten fordi vi kjøper for mye, oppbevarer den feil eller ikke vet hvordan vi skal bruke råvarer som ikke er ferske lenger. Husk at frukt og grønt er ferskvare. Ikke kjøp for mye av gangen. Moden betyr bare mer smak, ikke at frukten eller grønnsaken er dårlig.

Sammen med nettverket som jobber med å kutte matsvinn i Norge, har Matvett laget en brukopp-kalender for frukt og grønt for å inspirere alle til å ta bedre vare på disse fantastiske råvarene som enten dyrkes av dedikerte bønder landet over eller har reist langt for å komme til vårt kjøkken. Last ned kalenderen, skriv den ut og ha den tilgjengelig når du lurer på hva du skal gjøre med slappe grønnsaker, epler med flekker eller brune bananer.

Du finner gode råd og tips om holdbarhet, oppbevaring og gjenbruk for mange andre frukt og grønnsaker i Brukopp-leksikonet vårt. Tekstene i kalenderen er blant annet inspirert av «Kunsten å ikke kaste mat», frukt.no og hele nettverket som jobber med å halvere matsvinnet i Norge. Nedenfor får du noen flere tips. Husk at all mat har en verdi og fortjener å bli spist.

 

DLF Webinar: Spar tid og kostnader med bedre kontroll på egne lastbærere

Vi inviterer til DLF Webinar i samarbeid med Norsk Lastbærer Pool (NLP):

Spar tid og kostnader med bedre kontroll på egne lastbærere
– En praktisk gjennomgang av Norsk Lastbærerpools (NLP) systemer og verktøy

Tirsdag 8. juni kl. 13:00 -14:00 via Teams.

Thomas Weihe (Verdikjededirektør DLF) innleder webinaret. Fra NLP kommer Frank Holen (Salg-, Marked og Produktsjef) og Frode Kirkestuen (Salgssjef NLP Light). Elisabeth Viken Klokkervold, Salgsdirektør Bakeri & IndustriNorgesmøllene vil dele sine erfaringer med NLP Light.

Dette får du høre mer om:

 • NLP gir en praktisk gjennomgang av deres løsninger inklusive NLP Light
 • Du får høre erfaringer fra Norgesmøllene v/ Salgsdirektør Elisabeth Viken Klokkervold som var den første leverandøren til å ta i bruk NLP Light
 • Du får tips og råd om hvordan din bedrift kan spare tid og kostnader ved å få bedre saldokontroll på egne lastbærere.
 • Du får kjennskap til NLPs arbeid med å rulle ut NLP Light i nye kategorier

Det vil bli mulighet til å stille spørsmål mot slutten av programmet.

Webinaret er spesielt relevant for:

Logistikkledere, lageroperatører, produksjon, distribusjon og alle andre som jobber med eller er involvert i lastbærere.

Meld deg på i skjemaet her!

Arrangementet er gratis og er åpent for alle ansatte i DLFs medlemsbedrifter og DLF Partnere.

DLF arrangement vår og sommer 2021

Her er en oversikt over kommende  DLF arrangement for vår/sommer 2021

– Hold av datoene og meld deg på!

Disse  arrangementene er gratis og kun tilgjengelig for DLF medlemmer.


19. mai kl. 10:00 – 11:30 – gjennomført
Webinar: Towards efficient food supply chains – insights from the implementation of codes of practices in UK, Norway and Finland

DLFs søsterorganisasjon i Danmark, MLDK inviterer til Webinar om implementeringen av lov om god handelsskikk i UK og Norge. Christine Tacon, tidligere British Grocery Code Adjudicator, Georg Parsbo, CEO, Dr. Oetker UK, Olli Wikberg, Finnish Food Market Ombudsman og Tor Erik Engebretsen, direktør for Dagligvaretilsynet i Norge, vil alle presentere innsikt og dele erfaringer fra lovreguleringer i de enkelte markedene.

Klikk her for påmelding

Klikk her for mer informasjon om programmet


20. mai kl. 09:00 – 10:00 – gjennomført
DLF eForum: Konkurranserett i dagligvaresektoren: Hvor står vi og hvor går vi?
I samarbeid med DLF Partner Advokatfirma Arntzen de Besche.

John Ole Skeide (Markedsdirektør i  DLF) innleder forumet. Arntzen de Besches konkurranserettseksperter Stein Ove Solberg og Svein Terje Tveit oppdaterer DLFs medlemmer om de verserende sakene og temaene innenfor verdikjeden for dagligvarer. Det blir også anledning til å stille spørsmål.

Klikk her for mer informasjon om programmet og påmelding.


26. mai kl. 12:30 -13:50 gjennomført
Webinar: Nordisk overblikk over UTP-lovgivningen (Unfair Trading Practices)

MLDK inviterer til et nordisk webinar om UTP. Kristin Valla i advokatfirmaet Kvale, en av våre DLF Partnere, vil holde innlegg om den norske lovgivningen.

Klikk her for påmelding

Klikk her for mer informasjon om programmet

Advokat Olav Kolstad i Advokatfirmaet Schjødt har utarbeidet et kort notat om EUs UTP-direktiv og mulige konsekvenser for norske aktører. Notatet kan du laste ned her (krever innlogging).


 

8. juni kl. 13:00 – 14:00 – gjennomført
DLF Webinar: Spar tid og kostnader med bedre kontroll på egne lastbærere
I samarbeid med NLP.

Spar tid og kostnader med bedre kontroll på egne lastbærere
– En praktisk gjennomgang av Norsk Lastbærerpools (NLP) systemer og verktøy

Klikk her for program og påmelding


16. juni kl. 12:00 – 13:30 – gjennomført
Dagligvarebransjens store sommerdebatt
I samarbeid med Norges Bondelag.

Lov om god Handelsskikk er iverksatt, Dagligvaretilsynet etablert og stortingsmeldingen behandlet og levert. Et halvt år senere tar vi pulsen på konkurransen – har vi kommet lengre og er summen av tiltak tilstrekkelig?

Direktøren for dagligvaretilsynet Tor Erik Engebretsen deler sine erfaringer fra det halve året i bransjen og med ny lov. Deretter blir ledende næringslivspolitikere fra både Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet utfordret på oppfølgingen av stortingsmeldingen.

Klikk her for program og påmelding.

NB! dette arrangementet er åpent for alle som ønsker å få det med seg.


Høst:

DLF Webinar: Hvordan skal vi halvere matsvinnet innen 2030?
I samarbeid med Matvett, Nortura og DLF Partner Too Good to Go.

Vi kaster minimum 417.000 tonn mat i Norge – hvert år. Dette skal halveres innen 2030. Bransjeavtalen har gitt resultater, men er den nok for å nå målet? Hvordan kan matbransjen samarbeide fremover, og hvilket ansvar har politikerne for å tilrettelegge for nødvendig endring?

Mer informasjon om program og påmelding kommer. Webinaret er åpent for alle, gratis og streames.

NB! Dette arrangementet er tidligere oppført i mai, men er nå utsatt til høsten.

 

 


Vi oppdaterer fortløpende med nye webinar/forum. Informasjon sendes også ut via vårt nyhetsbrev.

 

DLF eForum om konkurranserett i dagligvaresektoren 20. mai

Vi inviterer til DLF eForum om konkurranserett i samarbeid med DLF Partner Arntzen de Besche

Torsdag 20. mai kl. 09:00 – 10:00 via Zoom.

Link til streamingen sendes ut dagen før til de som melder seg på. Husk å sjekke spam-filter om du ikke hører fra oss. Arrangementet er gratis og åpent kun for ansatte i DLFs medlemsbedrifter.

 

John Ole Skeide (Markedsdirektør i  DLF) innleder forumet. Arntzen de Besches konkurranserettseksperter Stein Ove Solberg og Svein Terje Tveit oppdaterer DLFs medlemmer om de verserende sakene og temaene innenfor verdikjeden for dagligvarer. Det blir også anledning til å stille spørsmål.

Konkurranserett i dagligvaresektoren: Hvor står vi og hvor går vi?

 • Konkurransetilsynets varsel om overtredelsesgebyr på 21 milliarder kroner til dagligvarekjedene er bare en av mange begivenheter på konkurranserettsarenaen innenfor dagligvaresektoren i den senere tid.
 • Hva skjer med Konkurransetilsynets sak mot Lilleborg, Mondelez og NorgesGruppen? Når er det ulovlig med ulike betingelser mellom en leverandør og kjedene? Hva kan vi forvente av tilsynets veileder om prisdiskriminering?
 • Hvordan blir konkurransemyndighetenes oppfølgning av Stortingets vedtak knyttet til Dagligvaremeldingen? Hvordan kan begrunnelsesplikten utformes?
 • Får lov om god handelsskikk og opprettelsen av Dagligvaretilsynet noen betydning for de konkurranserettslige spørsmålene?
 • Vil storhusholdning etter hvert komme i fokus hos konkurransemyndighetene? Og hva da?

 

Meld deg på i skjemaet her!

Arrangementet er gratis og åpent for alle ansatte i DLFs medlemsbedrifter.

Link til streamingen sendes ut dagen før. Husk å sjekke spam-filter om du ikke hører fra oss.

 


Les mer om DLF Partner Arntzen de Besche Advokatfirma AS

EUs UTP-direktiv

Advokat Olav Kolstad i Advokatfirmaet Schjødt har utarbeidet et kort notat om EUs UTP-direktiv og mulige konsekvenser for norske aktører.

Notat om EUs UTP-direktiv

 

 

DLF Generalforsamling og eForum 2021

Torsdag 15. april  gjennomførte DLF en digital generalforsamling med påfølgende faglig eForum. Nærmere 150 representanter fra medlemsbedriftene deltok på arrangementet. Under generalforsamlingen ble nytt styre og valgkomité valgt.


Øystein Bu ble gjenvalgt som styreleder, TINE og Nortura er nye representanter i styret. Dagligvaretilsynet, Stortingsmeldingen, og en klokkeklar utfordring til DLFs medlemmer fra NorgesGruppen sto også på programmet under forrige ukes generalforsamling og eForum.

Se oversikt over DLF Styret her.

En av bransjens store begivenheter for dagligvarebransjen den senere tiden, er at det er etablert et eget tilsyn for bransjen. Direktøren for det nye Dagligvaretilsynet heter Tor Erik Engebretsen. Han har vært ute av selve dagligvarebransjen en stund, men har jobbet for Nielsen og Medietilsynet i mellomtiden. Nå er han tilbake.

– Det var litt røffere forhold på 90-tallet enn det er nå. Jeg ser at det er veldig mange av de samme menneskene som går igjen i bransjen. Samtidig har de skjedd mange viktige endringer, sier Engebretsen.

Han har allerede møtt en del aktører både på kjedesiden og blant leverandørene. Han vil gjerne møte flere leverandører.

– Ta kontakt med oss. Som tilsyn skal vi være nyttige for bransjen og dere leverandører. Vi kan sammen spille hverandre gode. Jeg har lang åpningstid, sier han.

Stor undersøkelse viktig grunnlag

Tor Erik Engebretsen fortalte at den viktigste jobben tilsynet nå har foran seg er å bygge opp tilsynets kompetanse. Det gjør de blant annet gjennom dialog med det engelske dagligvaretilsynet, samt med akademia og myndigheter.

En del av kompetansebyggingen til Dagligvaretilsynet skal skje gjennom en stor undersøkelse i to faser, der den første er en rekke dybdeintervjuer. Intervjuene skal danne grunnlag for en kvantitativ undersøkelse.

– Undersøkelsen skal finne ut hvordan vi faktisk har det i bransjen, sier han.

I England gjøres dette hvert år, men det er foreløpig usikkert om Norge skal gjøre det samme. Resultatene fra undersøkelsen skal være offentlig tilgjengelig.

– Det er viktig at alle leverandørene støtter opp om undersøkelsen og svarer på spørsmålene, sier Engebretsen.

Tilsynet kan kontaktes

Ifølge Engebretsen er kontakt med bransjen avgjørende, selv om de må følge offentlighetsloven. Han understreker at leverandørene som tar kontakt kan stole på at dialogen og opplysningene vil bli behandlet konfidensielt.

– Dersom noen er i tvil om hvordan dette virker, så ta kontakt. Ta gjerne en telefon først, så kan vi ta et digitalt møte etter hvert, og kanskje et fysisk møte når tilstandene tillater det, sier han.

Se hele innlegget her (krever innlogging)

Opptatt av forbrukerne

For det nye tilsynet er målet å maksimere forhandlingene, slik at de blir mest mulig effektive, og at lov om god handelsskikk skal virke slik at forhandlingene kommer forbrukerne til gode.

– Dette er det viktig å ha i bakhodet. Noen har spurt om når vi kommer med det første gebyret, men vi har ingen saker ennå. Mange har tatt kontakt om aktuelle problemstillinger, sier han.

Tilsynet har bedt kjedene om å komme med sine avtalemaler, men de lærer også mye av å snakke med leverandørene. Blant annet spør noen om det skal være skriftlige avtaler mellom partene.

– Særlig mindre leverandører lurer på dette, og da sier vi at den må være skriftlig. Dette kan være mindre leverandører som heller ikke vet hva en e-faktura er.

Det viktigste for Dagligvaretilsynet er å være veiledende.

– Vi skal være veiledende, men har andre tiltak om dette ikke fører frem, avslutter han.

Den nye stortingsmeldingen

Den 2. februar i år ble stortingsmeldingen om dagligvarehandelen behandlet. Stortingsrepresentant Kårstein E. Løvaas deltok på eForum med DLF for å snakke om denne. Som representant var han også en sterk pådriver for lov om god handelsskikk.

Han mener bransjen har fått holde på mye på egenhånd i mange år, og at det er viktig for bransjen at den har fått mer politisk oppmerksomhet.

Se hele innlegget her (krever innlogging)

– Uansett hvordan man regner er min påstand at norske forbrukere betaler for mye for dagligvarene, og at de ikke har et godt nok utvalg, sier han.

Skal ikke kunne diskriminere på pris

Kårstein viste til at et samlet Storting var enig i situasjonsbeskrivelsen i stortingsmeldingen. Samtidig viste han til vedtaket om prisdiskriminering. Poenget er at aktørene ikke skal kunne diskriminere kundene gjennom pris uten en saklig begrunnelse. Dette gjelder særlig de store aktørene.

– Vi ville dessuten ha mer åpenhet i verdikjeden for mat. Dette var det mye diskusjon om, men det ble vedtatt. Og vi ville ha et vedtak om grensehandel. Det er en enorm lekkasje av penger over kjølen i handelen med dagligvarer. Den dagen grensene åpner, da er grensehandelen tilbake, slår han fast.

Bransjen må følges opp videre

Løvaas peker også på at mens arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen sa meldingen var et punktum, så er meldingen heller et kolon.

– Bransjen må følges opp fremover. Dette er en bransje med omsetning på mange hundre milliarder, og det er mye som skal følges opp. Det er god politikk å følge nøye med. Vi ønsker bedre konkurranse og gjerne flere aktører, sier Løvaas.

Stortinget ba om en årlig rapportering som viser hvor stor grensehandelen er, og at Regjeringen skal arbeide aktivt med å redusere grensehandelen gjennom blant annet avgiftsendringer.

– Dette handler om maten vår, som vi lever av i dobbelt forstand. Både gjennom verdiskapning og fordi vi alle trenger mat. Konkurransen må være rettferdig og skje på like vilkår. Nå har vi kvesset knivene til Konkurransetilsynet, og Dagligvaretilsynet er oppe og går. Nå mener jeg det er grensehandelen som må stå i sentrum, og da gjerne med enkelte tiltak allerede før sommeren.

Vedtakene er ikke loven

En av gjestene på eForumet var Olav Kolstad, Partner i Advokatfirmaet Schjødt. Hans jobb var å snakke om hvilke konsekvenser vedtakene i meldingen får for leverandørene.

Se hele innlegget her (krever innlogging)

– Vedtakene er ganske åpne, og det ligner egentlig mest på ansatser for nye, mer konkrete vedtak som vil komme fremover, sier Kolstad.

Han mener å se i vedtakene at Stortinget ikke er så fornøyde med Konkurransetilsynets arbeid så langt. Og det er flere vedtak rettet mot dem. Samtidig spør Kolstad seg om Konkurransetilsynet må leve etter vedtakene med en gang, eller om de kan utforme dette selv.

– Jeg mener det siste, sier han, og trekker frem noen eksempler.

Blant annet når det kommer til at det er vedtatt en begrunnelsesplikt ved prisforskjeller, mener han at det ikke egentlig foreligger noen begrunnelsesplikt som følge av selve vedtaket.

Som før

– Det er fordi det ikke ligger noen slik plikt i gjeldende lovgivning. Det er Konkurranseloven som gjelder samt praksis i EU. Man kan ikke basere seg på det at man synes begrunnelsen er god eller dårlig. Hvis det er en prisforskjell med dårlig begrunnelse, men som ikke påvirker konkurransen, så er den lovlig, sier Kolstad.

Det er heller ingen mulighet for å bli straffet på grunn av vedtakene, fordi ingen kan straffes i Norge uten etter en lov.

– Dette er akkurat som før meldingen, sier han.

Han mener vedtaket om at rabatter skal følge varen er et godt vedtak sett fra et forbrukerperspektiv. Nå sier Regjeringen at de skal utrede dette og samle seg erfaringer, og basert på dette skal de se på hvilke tiltak de kan komme opp med. Ifølge Kolstad betyr det at de utsetter diskusjonen til da.

Ingen direkte betydning

Oppsummert mener Kolstad det gjennom vedtakene ikke foreligger noe som har direkte betydning for norske dagligvareleverandører utover det som allerede ligger i konkurranseloven.

– Vi vet ikke hva som blir resultatet over tid, om det blir konkrete bestemmelser eller mer sjablong-bestemmelser. Rent formelt sett er det som før vedtakene ble truffet. Det ligger noen klare oppfordringer, selvsagt. Leveringsforpliktelsene overfor Stortinget er også diffuse. Dette er en historie som kommer til å fortsette en god stund til. Vi er der vi har vært lenge. Det jeg savner er noen som stikker hodet frem og sier «Dette er det problemet vi ønsker å løse», sier Kolstad.

Rømmerud fra DLF til NorgesGruppen

Stein Rømmerud, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NorgesGruppen, satt inntil så sent som for et drøyt år siden i styret i DLF. Han oppsummerte NorgesGruppens år som helt spesielt og suverent godt, der de for første gang i historien oversteg 100 milliarder kroner i omsetning. Gjennom et krevende år som det sist pandemiåret, har NorgesGruppen klart det de er der for, nemlig å forsyne Norge med mat.

– Vi har klart det fordi vi har hatt et godt samarbeid med leverandørene, og sammen har vi klart denne jobben. Det vil jeg takke for, sier Rømmerud.

Kontrastenes år

Han viste til at koronaen også har gitt selskapet kontraster. Meny i Oslo City er normalt en gullgruve for NG, der folk gjerne handler på gjennomreise. Nesten all reising til og fra Oslo stanset opp, og omsetningen falt med 30 prosent. Det var motsatt situasjon for Kiwi Borg i Sarpsborg, som plutselig fikk mange nye kunder som ikke lenger handlet på daglig basis på andre siden av svenskegrensen. De hadde en omsetningsøkning på solide 65 prosent i 2020. For Joker Ustaoset stoppet omsetningen først opp og de gikk med tap. Deretter snudde det når hytteforbudet ble opphevet, og de avsluttet året med rekordomsetning.

Høyt konfliktnivå?

Rømmerud var tydelig på at NG nå ønsker kategorivekst for alle i bransjen, og at han ønsket et konstruktivt samarbeid med leverandørene for å oppnå dette. Han mente at det har vært et høyt konfliktnivå lenge, og mener det nå er bra om både kjeder og leverandører lar alle nye tiltak som er iverksatt få tid til å virke:

 • Loven er innført
 • Handelstilsynet er etablert
 • Stortingsmelding har kommet
 • KT er tilført dedikerte ressurser for dagligvarebransjen

– Man skal undersøke, sjekke og granske samarbeidet mellom leverandører og kjede, og konkurransesituasjonen mellom kjedene. Så det er ingen tvil om at vi kommer til å ha hendene fulle fremover. La oss sette ned farten nå. La oss la alle disse tiltakene få tid til å fungere. Og så må vi evaluere før vi begynner å diskutere enda flere tiltak i Norge, og ikke minst fokusere på hva det hele dreier seg om, nemlig å drive butikk sammen, sa Rømmerud.

Utfordringen

Han utfordret leverandørene på å senke konfliktnivået og vil at bransjen skal jobbe sammen slik man har gjort med avgiftskutt på sukker og brus, og mener det går utover hele bransjens omdømme at konfliktnivået er høyt. NG vil samarbeide om, som nevnt, kategorivekst, bærekraft, omdømme og at det er «plenty» av felles utfordringer, som:

 • Grensehandel
 • Særavgifter
 • Utstrakt synsing på sviktende grunnlag

– Vi må få faktagrunnlaget på plass før man uttaler seg, sier Rømmerud.

NG skal satse på merkevarer fremover, og vil jobbe tettere med leverandørene gjennom sin satsing på dette. Gjennom konstruktivt samarbeid.

– Alternativet er åpenbart. Hvis det konstruktive samarbeidet uteblir finnes det andre måter å øke omsetningen på, som vi helst vil unngå, sier Rømmerud.

DLF eForum 15. april

Torsdag 15. april  gjennomførte DLF en digital generalforsamling med påfølgende faglig eForum. Gikk du glipp av arrangemente kan du se innlegget til Stortingsrepresentant Kårstein Løvaas og advokat Olav Kolstand her.

Øystein Bu fortsetter som styreleder i DLF

Torsdag 15. april gjennomførte DLF en digital generalforsamling med påfølgende faglig eForum. Nærmere 150 representanter fra medlemsbedriftene deltok på arrangementet. Under generalforsamlingen ble nytt styre og valgkomité valgt.

Øystein Bu (Dr. Oetker) ble gjenvalgt som styreleder, Gunnar Hovland (TINE) og Anne Marit Panengstuen (Nortura) ble valgt inn som nye styremedlemmer.


DLF styre

Styreleder: Adm. direktør Øystein Bu, Dr. Oetker Norge AS (gjenvalg)

Nestleder: Adm. direktør Anders Røed, Ringnes AS (gjenvalg)

Styremedlemmer:

 • Adm. direktør Kenneth Fredriksen, Findus Norge AS (gjenvalg)
 • Adm. direktør Gro Krigsvold, Mondelez Norge AS (gjenvalg)
 • Adm. direktør Fredrik Strømmen, Den Stolte Hane AS (gjenvalg)
 • Konsernsjef Gunnar Hovland, TINE SA (ny)
 • Konsernsjef Anne Marit Panengstuen, Nortura SA (ny)
 • Konserndirektør Hege Holter Brekke, Orkla Care (valgt for 2 år i 2020)
 • Adm. direktør Jens Gjedrem, Conaxess Trade Norway AS (valgt for 2 år i 2020)
 • Adm. direktør Camilla Mazzocchi, Unilever Norge AS (valgt for 2 år i 2020)
 • Adm. direktør Rune Nordli, Barilla Norge AS (valgt for 2 år i 2020)
 • Adm. direktør Bjørn Øyrås, Essity Norway AS (valgt for 2 år i 2020)

DLF Valgkomité 2021

Valgkomiteens medlemmer velges for ett år av gangen.

• Jon Warset, Bonaventura Scandza AS, komitéleder (gjenvalg)
• Anne Bøhle Gjerset, Tine SA (gjenvalg)
• André Gobel, Fjordland SA (gjenvalg)
• Karin Storvik, Orkla ASA (gjenvalg)
• Jørgen Wiig, Grilstad AS (gjenvalg)


Oversikt over DLFs medlemsbedrifter

DLF Webinar om effektivisering av lastbærere i bransjen 22. april

(Oppdatert 21. april)

Vi inviterer til DLF Webinar hvor Norsk Lastbærer Pool (NLP) presenterer nyheter som effektiviserer håndteringen av lastbærere i bransjen.

Torsdag 22. april kl. 09:00 – 10:00 via Teams.

Thomas Weihe (Verdikjededirektør DLF) innleder webinaret. Fra NLP kommer Rune Myrmel (Adm.direktør) Kjell Ove Hansen (Logistikksjef) og Frank Holen (Salg- Marked og Produktsjef).

Dette får du høre mer om:

 • NLP hjelper nå enda flere leverandører med håndtering av lastbærere.
 • Paller og kasser som «forsvinner» kan fort bli dyrt. Hvordan kan leverandørene unngå at lastbærerne «blir borte»?
 • NLP gir tips og innspill til hvordan leverandørene kan få enda bedre hjelp og service fra NLP.

Webinaret er spesielt relevant for:

Logistikkledelse, lageroperatører, produksjon, distribusjon og andre som har økonomisk- og/eller operativt ansvar for-, eller befatning med lastbærere.

Meld deg på i skjemaet her!

Frist for påmelding er mandag 19. april!

Arrangementet er gratis og er åpent for alle ansatte i DLFs medlemsbedrifter og DLF Partnere.

Vi oppdaterer programmet med mer informasjon fortløpende.


Om NLP:

DLF er medeier i flere bransjeseksalper og NLP er et av disse. NLP tilbyr i dag returordninger for EUR-paller (tre), plastpaller og plastkasser, samt tilknyttede tjenester for norsk dagligvarebransje. Deres IT-løsninger er spesialutviklet og fremstår som en sentral del av virksomheten. Selskapet har i dag en betydelig markedsandel og sunn drift. Kostnadene forbundet med håndtering av lastbærere i bransjen er betydelig redusert.


Aktuelle saker:

DLF er på vegne av medlembedriftene medeier i bransjeselskaper

DLF og NLP


Publisert 24. mars 2021