DLF Workshop: Bærekraft og produsentansvar torsdag 18. november

Invitasjon til deltagelse på DLF Workshop – Bærekraft og produsentansvar

torsdag 18. november kl 9:00-11:30

Sted: Oslo Sentrum, bekreftes senere


Bærekraft blir et stadig mer sentralt tema i samfunnet- for forbruker, handel, myndigheter og DLFs medlemmer.

Basert på signaler fra medlemsmassen ønsker DLF å samle et utvalg representanter (bærekraftsansvarlige eller tilsvarende) fra DLFs medlemsbedrifter til et fysisk møte for erfaringsutveksling og kompetansebygging mellom enkeltmedlemmer og for å styrke DLFs videre arbeid.

Vi legger opp til en åpen agenda hvor respektive deltager deler egne interesser, erfaringer og utfordringer innenfor rammene av DLFs retningslinjer for møter.

Eksempel på temaer: Sirkulærøkonomi, emballasje, produsentansvar/rammebetingelser, klimakalkulator/-merking.

Er dette aktuelt for deg eller andre i din bedrift? Videresend gjerne mailen til rette kontaktperson for dette.

Registrer deltagelse snarest mulig og innen mandag 1. november.
Maks to representanter fra hver bedrift.


 

Påmelding


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter