DLF Workshop: Bærekraft og produsentansvar torsdag 18. november

Invitasjon til deltagelse på DLF Workshop – Bærekraft og produsentansvar

torsdag 18. november kl 9:00-11:30

Sted: Oslo Sentrum, bekreftes senere


Bærekraft blir et stadig mer sentralt tema i samfunnet- for forbruker, handel, myndigheter og DLFs medlemmer.

Basert på signaler fra medlemsmassen ønsker DLF å samle et utvalg representanter (bærekraftsansvarlige eller tilsvarende) fra DLFs medlemsbedrifter til et fysisk møte for erfaringsutveksling og kompetansebygging mellom enkeltmedlemmer og for å styrke DLFs videre arbeid.

Vi legger opp til en åpen agenda hvor respektive deltager deler egne interesser, erfaringer og utfordringer innenfor rammene av DLFs retningslinjer for møter.

Eksempel på temaer: Sirkulærøkonomi, emballasje, produsentansvar/rammebetingelser, klimakalkulator/-merking.

Er dette aktuelt for deg eller andre i din bedrift? Videresend gjerne mailen til rette kontaktperson for dette.

Registrer deltagelse snarest mulig og innen mandag 1. november.
Maks to representanter fra hver bedrift.


 

Påmelding

    DLF Workshop er kun for ansatte i DLFs medlemsbedrifter.
    Nyhetsbrevet er kun for ansatte i DLFs medlemsbedrifter.


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter