DLF Høstmøte 2023

DLF Høstmøte er den viktigste møteplassen for lederne i dagligvare- og serveringsbransjen, leverandører og handel.

Korte «DLF Talks» i kombinasjon med faglige foredrag og prisutdelinger blir til sammen en innholdsrik fagdag og en unik møteplass, som avrundes med festkveld med gode bransjekollegaer og utvalgte gjester.

DLF Høstmøte 2023 blir torsdag 19. oktober

Pris og påmelding

Konferanseavgiften inkluderer fagdag og middag. Overnatting kommer i tillegg.

Invitasjon med påmelding sendes ut i starten av september til tidligere deltakere og de som har registrert seg som mottakere av DLF Nyhetsbrev.

Hold av datoen!

Hold av datoen allerede nå ved å legge inn i kalenderen nå (NB! det kreves likevel påmelding via invitasjon som sendes ut i september).

DLF Høstmøte er kun åpent for ansatte i DLFs medlemsbedrifter og inviterte gjester.

 


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter


Om DLF Høstmøte

Helt siden starten i 1962 har DLF Høstmøte etablert seg som et av årets viktigste møteplasser for lederne i dagligvare- og serveringsbransjen, leverandører og handel. Vi tilbyr en innholdsrik fagdag, en unik møteplass og festkveld med gode bransjekolleger.