DLF Generalforsamling 2023

Vi invitere til DLF Forum med generalforsamling i  Dagligvareleverandørenes forening (DLF) og Dagligvareleverandørenes servicekontor (DLS),

torsdag 13. april kl. 16:00, Hotel Continental  (Stortingsgata 24).

Det blir middag etter forum og generalforsamling.

Innkalling med dokumenter til generalforsamlingen sendes DLFs hovedkontakter senest 14 dager før.

Det er av stor betydning at alle medlemsbedriftene er representert på generalforsamlingen, enten ved hovedkontakt eller annen som får fullmakt (som må medbringes og leveres ved registrering) av hovedkontakten til å representere bedriften. Det er ingen begrensning på antall deltakere fra hver bedrift.  Dette er en fin mulighet til å møte bransjekolleger.

Saksdokumenter og fullmakt

Den formelle generalforsamlingen gjennomføres i starten av møtet. Innkalling sendes hovedkontakter. Saksdokumenter vil bli tilgjengelig på medlemssidene (krever innlogging) senest 14 dager før møtet. Har du ikke tilgang her må du registrer deg.  Det er kun hovedkontakt eller ansatt med fullmakt som kan stemme under generalforsamlingen. Fullmakter må sendes til [email protected] før kl. 13:30 torsdag 13. april.

Generalforsamlingen er kun åpen for ansatte i DLFs medlemsbedrifter. Informasjon om program og påmelding kommer.

Hold av datoen allerede nå ved å legge arrangementet inn i din kalender (NB! det kreves påmelding når invitasjon sendes ut).


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter