DLF eForum: Verdikjede 4.0 – hvordan oppnå en smartere og bærekraftig verdikjede for norske dagligvarer?

DLF arrangerer i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet – NTNU DLF eForum om:

Verdikjede 4.0 – hvordan oppnå en smartere og bærekraftig verdikjede for norske dagligvarer?

Dato:             11.november 2020
Tid:                 Kl. 8:30 – 11:00
Sted:               Streaming / Nettmøte

Språk:            Norsk og engelsk

Arrangementet er gratis.

DLF eForum er kun for ansatte i DLFs medlemsbedrifter og DLF Partnere.


Hovedtema:

Verdikjede; planlegging, samarbeid, informasjonsdeling, bærekraft

Hensikt:

  • Inspirasjon og kompetansespredning omkring planlegging og styring av produksjon, logistikk og verdikjede
  • Demonstrere teknologier og verktøy fra NTNUs Logistikk 4.0-laboratorium

Sett av tiden i kalenderen allerede nå og meld deg på!

 

Program

Klokkeslett Foredrag Foredragsholder(e)
8:30 – 8:40

Velkommen

Verdikjededirektør Thomas Weihe, DLF og Prof. Ola Strandhagen, NTNU

8:40 – 9:20

Verdikjedeplanlegging og informasjonsdeling i verdikjeden

Erfaringer fra verdikjeden til Coop Danmark.

Kasper Kiil (PhD), prosjektleder Relex Danmark

Bransjesamarbeid som katalysator for anvendelse av informasjon og data

Sigmund Berle Jensen, Adm. dir. i Tradesolution

9:20 – 9:40

Bedre prognoser gjennom Big Data og maskinlæring?

Mathias Holm, verdikjededirektør Brynild Gruppen

9:40 – 9:50

Pause

9:50 – 10:10

Økt bærekraft gjennom smart planlegging og styring

Gode prognoser – so what? Hvordan skal vi bruke ny innsikt til å planlegge og styre smartere?

Prof. Ola Strandhagen, NTNU

Anita Romsdal (PhD), førsteamanuensis, NTNU

10:10 – 10:35

Merking av matvarer med strekkoder med dynamisk innhold

Muligheter, utfordringer, erfaringer og beste praksis fra inn- og utland

Renate Arntsen, Industry Development Manager Dagligvare i GS1 Norway

10:35 – 10:55

Technologies and tools for next generation production and logistics

Examples from NTNU’s Logistics 4.0 laboratory – Norway’s first Industry 4.0 lab with focus on logistics

Prof. Fabio Sgarbossa, NTNU

10:55 – 11:00

Avslutning

Påmelding

    DLF eForum er kun for ansatte i DLFs medlemsbedrifter og DLF Partnere.

 


DLF Forum / DLF eForum

DLF Forum er tilbud til ansatte i alle medlemsbedrifter. Det er temabaserte seminarer med bransjeaktuelle saker.

Informasjon om DLF Forum legges fortløpende ut på våre nettsider og invitasjon sendes til de av våre medlemmer som har registrert seg for å motta DLF Nyhetsbrev.

Les mer her