DLF arrangement – høsten 2021

Kjære DLF medlemmer,

Har får du oversikt over våre arrangement i høst. Hold av datoen og meld deg på så snart link for påmelding er tilgjengelig.

Invitasjon til våre arrangement sendes ut via nyhetsbrev. Er du ikke mottaker av nyhetsbrevet kan du registrere deg her.

 


9. september kl. 9:00-10:00 (gjennomført)
Webinar: Warehousing – new technologies and opportunities in order picking.
Target group: Managers in warehousing, logistics, production and supply chain.

Mer informasjon og påmeldingslink


21. oktober (gjennomført)
DLF Høstmøte 2021 
Vi er på vei ut av pandemiens unntakstilstand og inn i en ny normal, med endringer i forbrukeradferd og markedsvilkår, og nye politiske rammebetingelser. Hvilke muligheter skapes av disse endringene?

Korte «DLF Talks» i kombinasjon med faglige foredrag og prisutdelinger blir til sammen en innholdsrik fagdag og en unik møteplass, som avrundes med festkveld med gode bransjekollegaer og utvalgte gjester.

Fagdagen vil bli streamet for DLF medlemmer. Kreves påmelding for å få tilgang.

Les mer her!


26. oktober kl. 09:00 – 11:00 (gjennomført)
DLF eForum: Høstens forhandlinger

Vi får besøk av Tor Helge Gundersen (Coop) som skal snakke om samarbeid for felles vekst. Det blir innlegg fra DLF Partner Kvale Advokatfirma om produktetterligninger og hvordan kan lov om god handelsskikk være relevant. De skal også snakke om om hva som er nyttig å vite om før høstens forhandlinger. DLF Partner Tjek skal si noe om hva du bør vite om kampanjer før du skal forhandle avtaler for neste år.

Les mer og meld deg på her!


28. oktober kl. 09:00-10:00 (gjennomført)
Webinar: Norsk Lastbærerpool (NLP) vil presentere nye løsninger og tjenester innen sensorteknologi og fotogjenkjenning – og redegjøre for hvorfor dette er relevant for våre medlemmer.

Målgruppe:

Logistikkledere, lageroperatører, produksjon, distribusjon og alle andre som jobber med eller er involvert i lastbærere.

Les mer og meld deg på her!


11. november kl. 11:00 – 11:50 (gjennomført)
DLF-EHN Webinar om Åpenhetsloven 

Åpenhetsloven ble vedtatt i Stortinget i juni og trer i kraft 1. juli 2022. Loven krever at nesten  9000 norske virksomheter bli pålagt å rapportere på aktsomhetsvurderinger. Store og mellomstore virksomheter bør derfor allerede nå forberede seg på hva loven vil bety.

Daglig leder i Etisk Handel Heidi Furustøl gir DLF medlemmene en eksklusiv innføring i hvordan leverandører kan oppfylle Åpenhetslovens krav om informasjons- og aktsomhetsvurderingsplikter med hensyn til grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid i leverandørkjedene. DLF Partner Advokatfirmaet Schjødt vil snakke om juridiske utfordringer med loven.

Les mer og meld deg på her


16. november kl. 08:30 – 10:00
Webinar i samarbeid med NTNU,  med smart produksjonsplanlegging som tema.

Målgruppe: Webinaret passer for alle som er involvert i produksjon, både ledere, planleggere eller andre roller innenfor produksjon, lager, innkjøp, verdikjede og IT.

Les mer og meld deg på her!


18. november kl. 09:00 – 11:30

DLF Workshop: Bærekraft og produsentansvar

Bærekraft blir et stadig mer sentralt tema i samfunnet- for forbruker, handel, myndigheter og DLFs medlemmer.

Basert på signaler fra medlemsmassen ønsker DLF å samle et utvalg representanter (bærekraftsansvarlige eller tilsvarende) fra DLFs medlemsbedrifter til et fysisk møte for erfaringsutveksling og kompetansebygging mellom enkeltmedlemmer og for å styrke DLFs videre arbeid

Les mer og meld deg på her!
(maks 2 pr bedrift)


Vi oppdaterer fortløpende med mer informasjon og nye arrangement så snart det er klart.

Har du spørsmål til DLF administrasjonen ta kontakt med oss.


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter