DLF-NTNU Webinar: Smart produksjonsplanlegging

Vi invitere til DLF Webinar i samarbeid med NTNU:

Tirsdag 16. november kl. 08:30 – 10:00  via Teams.

Planlegging i FMCG-produksjon blir stadig mer utfordrende, med hyppige lanseringer, flere produktvarianter og mer kompleksitet i produktmiksen. Samtidig har man stadig mer tilgang til enorme mengder data, både fra interne prosesser og fra verdikjeden. Spørsmålet blir da; hvordan kan vi bruke disse dataene for å gjøre planleggingen og styringen av produksjonen smartere i framtiden?

Tema:

I dette webinaret skal vi se på hva som menes med «smart», med stikkord som digitalisering, automatisering, integrasjon, visualisering, sanntid og læring. Vi skal snakke litt om hva som er «god» planlegging og hvordan vi gjennom teknologier som kunstig intelligens, sensorer og simulering kan oppnå planlegging som er smartere, mindre ressurskrevende og mer effektiv for å opprettholde høy servicegrad. Vi vil gi noen eksempler på smart planlegging – og i tillegg vil Supply chain manager Mathias Holm fra Brynild fortelle om arbeidet de gjør rundt smart planlegging og bruk av data.

Målgruppe:

Webinaret passer for alle som er involvert i produksjon, både ledere, planleggere eller andre roller innenfor produksjon, lager, innkjøp, verdikjede og IT.

Foredragsholdere:

Prof. Jan Ola Strandhagen, NTNU og Mathias Holm, Supply Chain Director Brynhild AS

Program

Klokkeslett Foredrag Foredragsholder(e)
Kl. 08:30

Velkommen!

Innledning og praktisk informasjon ved Thomas Weihe, Verdikjededirektør i DLF.

Innlegg

- Jan Ola Strandhagen, NTNU
- Mathias Holm, Supply Chain Director Brynhild AS

Spørsmål / svar

Kl. 10:00

Ferdig!

Påmelding

 


DLF Forum / DLF eForum / DLF Webinar

DLF Forum/Webinar er tilbud til ansatte i alle medlemsbedrifter. Det er temabaserte seminarer med bransjeaktuelle saker.

Informasjon om DLF Forum legges fortløpende ut på våre nettsider og invitasjon sendes til de av våre medlemmer som har registrert seg for å motta DLF Nyhetsbrev.

Les mer her